DOE MEE

Leestijd: 2 minuten

Meedenken, meedoen en meebeslissen. Daar wordt onze manier van politiek bedrijven door bepaald. Samen naar een groenere gemeente waar het goed en veilig wonen en werken is, de zorg goed geregeld is maar waar het ook goed toeven is als het om welzijn gaatPRO! wil dit met al onze macht en middelen met kracht ondersteunen, óók financieel.

In onze gemeente zijn onder andere de verenigingen, stichtingen, het vrijwilligerswerk, etc, de cohesie ofwel de verbinding tussen inwoners onderling. Voor bestuurlijke macht, de raad en nog meer betrokken partijen staat die verbinding onder grote druk. Inwoners hebben het gevoel dat zij geen invloed hebben op hetgeen binnen het gemeentehuis wordt beslist en opgelegd of dat er niet naar hen geluisterd wordt.

Een goed voorbeeld is het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond. Massaal werd door de inwoners geprotesteerd, maar desondanks zette de gemeenteraad de plannen door. Mede op initiatief van PRO! werd meegewerkt aan de oprichting van het “burgerinitiatief” en kon er bereikt worden dat er een stop op het programma werd ingesteld om vervolgens met de raad en B&W mee te denken wat er wel mogelijk is. 

Dit initiatief is een voorbeeld hoe PRO! midden in de samenleving wil staan. De leefomgeving in al haar facetten staat niet stil. Het is constant in beweging dus PRO!gressief, wat kan worden uitgelegd als “vooruitgang“. 

PRO! wil de spil zijn met betrekking tot de bestuurlijke macht en de inwoners van de gemeente.  PRO! peilt niet alleen ideeën op de verkiezingsdatum maar gaat ook daarna met de burger in gesprek. Op verschillende thema’s (PRO! on Tour) worden bijeenkomsten gehouden met een gastspreker om uw visie en mening op te halen en dit vervolgens om te zetten in plannen. Iedereen is welkom! Wij brengen ook bezoeken aan huis om te kijken wat bijvoorbeeld niet goed gaat in de dienstverlening. We kunnen hier oneindig mogelijkheden opsommen om met u in contact te komen.

Maar het doel is de burger centraal te stellen, meningen te peilen, plannen te maken op basis van de verkregen input en dat zonodig met steun van gelijkgestemde partijen om te zetten tot lokale wetgeving. Dat geeft de inwoner energie en de wil om mee te doen. 

PRO! is een vernieuwende en lokaal groeiende partij waarin alle inwoners veel plezier gaan beleven. 

PRO! is er dus voor alle mensen en lagen van de bevolking. Dus nodigen wij ook iedereen uit mee te doen, mee te denken en uiteraard meebeslissen hoe we onze gemeente inrichten. Laat je stem en ideeën niet verloren gaan!

Doe je met ons mee? 

Je kunt contact opnemen met ons via de kanalen die we hebben opgenomen op onze pagina contact