Onze visies

Leestijd: < 1 minuut

Aan deze pagina wordt nog gewerkt!

Binnenkort treft u op deze pagina de visie van PRO! aangaande de agendapunten die in de (komende) raadsvergadering op de agenda staan. Zo kunt u onder meer terugvinden welke visie en toespraak er door de PRO! raadsleden is gehouden maar ook wat de visies zijn van agendapunten die nog behandeld moeten worden. Zo hoopt PRO! u maximale transparantie te bieden hoe zij over zaken denkt. PRO! is Meedenken Meedoen en Meebeslissen. Zo mogelijk zoekt PRO! voor haar standpunten medestanders zodat kansen vergroten om doelen te bereiken. Samenwerking met de lokale partijen maar nog belangrijker met de burger voor maximaal behalen van de doestellingen ingegeven  en gevoed door de lokale bevolking