Jan Vesters

Leestijd: 2 minuten
Jan Vesters
Jan Vesters

Welkom op mijn persoonlijke pagina!  Ik stel me graag aan u voor en waar ik voor sta. Ik ben Jan Vesters,  voorzitter van PRO! Voor mijn pensionering was ik directeur van Basisschool De Plakkenberg en vervulde diverse vrijwilligers- en bestuursfuncties bij De Sluseborgh en Fidessa (welzijnsorganisaties in de Oude IJsselstreek), K.N.D.B. en de eerste jaren bij de Jeugdcarnaval in Silvolde.

Ik sta voor
Vernieuwende politiek! Politiek waarin naar de burger wordt geluisterd en vooral daar actie op wordt ondernomen. Niet alleen op de verkiezingsdatum maar zeer zeker nadien. Kortom een bestuursorgaan dat wordt gevoed door de burger die daartoe ideeën en initiatieven aandraagt. Staan voor echte inspraak! Daarom ben ik zo actief betrokken bij PRO! 

 

Wat spreekt mij aan in het programma van PRO!
PRO! staat voor Meedenken! Meedoen! Meebeslissen! Deze beweging maakt het mogelijk om van burgerparticipatie een feest te maken! Wij willen het de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek zo gemakkelijk mogelijk maken door naar ze toe te komen. Wij willen helpen in bijvoorbeeld de eigen situatie. We kunnen niet alles oplossen maar samen met hen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

 

Ik denk mijn idealen te bereiken door…
In ons verkiezingsprogramma kun je al onze speerpunten lezen. Onderwijs, mijn specialiteit, gaat voor het aanpakken van leerachterstanden, m.n. de zwakkere leerlingen zijn echt de dupe geworden van Corona. Integrale kind centra (IKC) in alle kernen vestigen met gebruikmaking van leegstaande lokalen en scholen. Zet ze multifunctioneel in. Een schoolgebouw zelf is veel te duur om alleen maar onder schooltijd op werkdagen gebruikt te worden. Door ze in de avonduren en de weekenden te gebruiken voor sociale dorpsactiviteiten snijdt het mes aan twee kanten.

In onderstaande videopodcast maak ik graag verder met u kennis

 

Neem contact op met Jan Vesters door onderstaand formulier in te vullen.

Contactformulier Jan Vesters
Typ hier uw bericht