Leestijd: 3 minuten

In 2015 ging de uitvoering van drie belangrijke wetten van rijk en provincie naar de gemeenten. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de toen nieuwe Participatiewet moesten voortaan door de gemeenten uitgevoerd wordt. Op zich een mooie gedacht, want de gemeente is de overheid die het dichtst bij de mensen staat.  

Eén van de belangrijkste taken die gemeenten kregen, was armoedebestrijding. Ook onze gemeente telt helaas mensen in armoede. Gezinnen die moeten rondkomen van een uitkering, een minimumloon, of als kleine zelfstandige. Gezinnen, waarvan de kinderen niet elke dag een warme maaltijd krijgen, of zonder ontbijt naar school gaan, meerdere kinderen uit hetzelfde gezin één computer moeten delen in een tijd, waarin digitaal onderwijs steeds belangrijker wordt. 

Voor mensen die langdurig zonder werk zitten is er de Algemene Bijstand voor levensonderhoud. Een alleenstaande ouder krijgt iets meer dan 1000 euro per maand en gehuwden of samenwonenden iets meer dan 1500 euro. Net genoeg om van te leven, berekende het Nibud. Maar met de huidige inflatie, veroorzaakt door stijgende prijzen van juist de eerste levensbehoeften energie en voeding, is de bijstand al een tijdje niet meer genoeg om van te leven.  Juist in deze tijd is extra inkomensondersteuning zo belangrijk. PRO! wil dit probleem voortvarend aanpakken, met resultaat! 

PRO! wil dit probleem voortvarend aanpakken, met resultaat! 

Alle inwoners die in het recente verleden aanspraak hebben moeten maken op een vorm van bijzondere bijstand of inkomensondersteuning dienen volgens ons een brief uitnodiging te ontvangen van de gemeente, waarin ze worden uitgenodigd om in één aanvraag vier inkomensregelingen aan te vragen: de individuele inkomensondersteuning, de maatschappelijke bijdrageregeling (om mee te kunnen doen aan sport, cultuur enz.), de tegemoetkoming in de kosten voor de aanvullende ziektekostenverzekering en de tegemoetkoming voor chronisch zieken. Dus inwoners actief benaderen. Dit heeft PRO! ook meerdere keren voorgesteld….. 

PRO! wil zich in de komende raadsperiode blijvend hard maken voor onze inwoners die van een minimum inkomen rond moeten komen, ook actief benaderd worden door de gemeente. En dat niet alleen. Er is een individuele inkomenstoeslag, maar deze behoort tot de laagste van de regio en is in jaren niet meer geïndexeerd. Er is geen witgoedregeling, geen regeling voor tegemoetkoming in de kosten van de aanvullende ziektekostenverzekering enz. PRO! wil het voorzieningenniveau naar een hoger plan trekken. Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor armoedebestrijding; dan moeten we die ook actief in gaan zetten. 

In een gemeente waar op één avond maar zo, zonder enige onderbouwing en risico-analyse tien miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor de bouw van tijdelijke woningen zonder financiële onderbouwing, moet het ook mogelijk zijn om mensen met een laag inkomen te helpen. 

In een welvarend land als Nederland zou niemand in armoede moeten leven, ook niet in Oude IJsselstreek! De gemeente Oude IJsselstreek staat bekend als één van de meest inclusieve gemeenten van ons land, maar bij een inclusieve samenleving, een samenleving, waarin iedereen mee kan doen, horen ook de mensen die dat financieel even niet kunnen. In een gemeente waar op één avond maar zo, zonder enige onderbouwing en risico-analyse tien miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor de bouw van tijdelijke woningen zonder financiële onderbouwing, moet het ook mogelijk zijn om mensen met een laag inkomen te helpen. 

Om dit mogelijk te maken hebben we op 16 maart uw hulp voor nodig! Laten we samen naar de mensen omkijken die steun hard kunnen gebruiken, zeker in deze tijd! #doemee
Picture of Heinie Peters

Heinie Peters

Nr 4 lijst PRO!
Auteur van dit artikel
Gemeenteraadslid

Naar de speciale verkiezingspagina
Naar de speciale verkiezingspagina