Leestijd: 2 minuten

Anita Rienstra geïnstalleerd als fractie assistent!

Tijdens de raadsvergadering van 23 november is Anita geïnstalleerd als fractie assistent bij de Fractie PRO! Wij feliciteren haar met deze benoeming en wensen haar veel daadkracht binnen onze partij. Om Anita beter te leren kennen stelt zij zich graag zelf aan jullie voor.

Ik ben Anita Rienstra uit Megchelen. Van huis uit maatschappelijk werkster, pedagoog en inmiddels ook bevoegd docent. In 2016 ben ik in Doetinchem begonnen met Enteetwee, een school voor een ieder die de Nederlandse taal wil leren, maar vooral voor statushouders die moeten inburgeren. Door actief te worden in de lokale politiek hoop ik, uiteraard, een bijdrage te kunnen leveren aan een Oude IJsselstreek, Achterhoek waar het goed leven is. 

Voor mij betekent een goed leven een dak boven je hoofd, gezond eten en bewegen, geen kou hoeven te lijden en toegang te hebben tot elektriciteit. Aan de ene kant zie ik mensen die (een deel van) deze zaken helaas niet kunnen betalen, aan de andere kant zie ik ook een politiek die, in mijn ogen, moeite lijkt te hebben met het aangeven van grenzen. Ik bedoel dat we het gesprek aan moeten gaan met elkaar over o.a. ons energieverbruik in de breedste zin. We rijden elektrisch, maar wordt die elektriciteit dan zo schoon opgewekt? We willen geen zonnepanelen in onze tuin, we willen geen windmolens in onze tuin, maar we willen ook niet inleveren op ons energieverbruik. We moeten maar groeien en groeien – economisch en in consumptie-, misschien wordt het tijd voor een andere benadering? In het programma van PRO! vind ik veel van deze zaken terug en ideeën, manieren, voorstellen om dat te bereiken. Ik hoop samen met hen, en de gehele gemeenteraad natuurlijk, te kunnen werken aan een sociale en schone gemeente.

Anita wij gaan graag samen met jou werken aan een betere toekomst voor iedereen en wensen jou veel succes, onder het gezamenlijke motto van PRO!

Zij geeft hiermee aan Ik doe mee! Ik praat mee! Ik beslis mee! Heb je interesse in PRO! als politieke partij voel je dan welkom en neem dan contact op met een van ons.

Picture of Gilbert Esser

Gilbert Esser

Auteur van dit artikel
Fractie assistent

Contact formulier fractie PRO
Middels dit formulier kunt u contact opnemen met de fractie PRO! een fractieassistent of een raadslid van PRO!
Telefoonnummer