Leestijd: < 1 minuut

De commissie Maatschappelijke Ontwikkeling sprak donderdagavond 13 april over de sociale dienst STOER!

PRO! stelt hier verbeterpunten voor met betrekking tot de de toegankelijkheid van minimaregelingen.

PRO! stelt voor om eind december 2023 alle bijstandsgerechtigden een brief te sturen dat ze de minimaregelingen per 1 januari weer aan kunnen vragen en hetzelfde eind januari te doen met iedereen die de voorgaande jaren gebruik heeft gemaakt van een minimaregeling, maar geen bijstandsuitkering heeft. 

Verder hebben wij voorgesteld om in de bibliotheken een inloopspreekuur te houden, waar mensen die moeite hebben met het aanvragen van minimaregelingen en bijzondere bijstand, geholpen kunnen worden door vrijwilligers van Sociaal Werk Oude IJsselstreek. 

Als laatste heeft PRO! voorgesteld om voor de kindregeling staffels naar leeftijd in te bouwen voor wat betreft de hoogte van de tegemoetkoming. Zodat bijvoorbeeld kinderen van middelbare schoolleeftijd een hogere tegemoetkoming kunnen aanvragen.

STOER! wil deze suggesties meenemen in hun herijking van het beleid.