Leestijd: 3 minuten

Er is al veel gezegd en geschreven over het plan van Lokaal Belang over de Uuthuuskes. Aanvankelijk is in de raadsvergadering van november 2021 besloten in totaal 100 Uuthuuskes te realiseren. 10 miljoen werd er gereserveerd, maar de plannen hebben al een aantal keren bijstelling nodig gehad. In dit artikel een update voor de burgers van onze gemeente.

 

Het idee van Uuthuuskes werd voor het eerst door de toenmalige commissielid Jan Vesters van PRO! voor het eerst geopperd. Dit idee werd door Lokaal Belang voor de gemeenteraadsverkiezingen “gekaapt”, maar totaal niet financieel onderbouwd. Zo werden er zonder een degelijk onderzoek aantal te bouwen Uuthuuskes vastgesteld en reserveringsbedragen vrijgemaakt.  Dit plan werd door de gemeenteraad  destijds omarmd. Daarnaast stemde de raad in met een motie van de PvdA die het mogelijk moest maken om bouwplannen versneld uit te voeren. Echter ontbrak voor het gehele plan een financiële onderbouwing en was niet duidelijk door wie de Uuthuuskes zou worden gerealiseerd.

Een chronologisch overzicht van het plan Uuthuuskes:

RAAD NOVEMBER 2021

 • PLAN VOOR 100 UUTHUUSKES IN DE GEMEENTE OUDE-IJSSELSTREEK
 • KOSTEN: €10 MLN.
 • VÓÓR DE ZOMER VAN 2023 GEREED

Een motie van de Lokaal Belang werd door de meerderheid van de raad aangenomen. Pro! was enthousiast over dat plan, maar we konden er destijds niet mee instemmen om de volgende redenen:

 

 1. Ontbreken van financiële onderbouwing en een risicoanalyse voor de gereserveerde €10 mln. ;
 2. Kosten van infrastructuur onbekend;
 3. Initiatiefnemers investeringen onbekend;
 4. Initiatiefnemer voor de verhuur onbekend.

Het zijn grote bedragen die met belastinggelden worden gefinancierd. Juist daarom dient volgens PRO! vóór de start van de Uuthuuskes minimaal een sluitende onderbouwing zijn én dient ook duidelijk te zijn wie de uitvoerende partij zal zijn. Ook vindt PRO! dat onze inwoners het recht hebben om te weten waar in de gemeente en in welk aantallen de Uuthuuskes worden geplaatst. 

Inmiddels zijn er bij enkele bestemmingsplekken bezwaren ingediend/gekomen door de omwonenden. Een goed en serieus onderbouwd plan had dit kunnen voorkomen. Zo is inmiddels is gebleken dat er geen flexwoningen in de wijk Oversluis in Ulft komen. De gemeente Oude IJsselstreek heeft de zogenoemde Uuthuuskes daar geschrapt vanwege het flora en faunaonderzoek. Er moet een vervolgonderzoek komen en dat gaat zeker een jaar duren. Té lang dus om de flexibele woningen te realiseren. Dat, terwijl de woningen er aan het eind van het jaar 2022 moesten staan om de woningnood onder jongeren, alleenstaanden en senioren zo snel mogelijk te ledigen. 

 

RAAD DECEMBER 2022

 • Nieuwe kaders Uuthuuskes
 • Wijzigingen: 75 Uuthuuskes i.p.v. 100, Huur per maand: 650-750 i.p.v. € 500-600,
  Kosten per eenheid: €125.000 i.p.v. € 100.000 Realisatie: winter 2023 i.p.v. vóór de zomer 2023

Deze wijzigingen werden aangenomen door Lokaal Belang, PvdA, D’66 en VVD. Tijdens deze raadsvergadering heeft PRO! diverse vragen gesteld. Vragen die er toe doen en bij positieve beantwoording ons wellicht toch had kunnen overtuigen om voor het plan in te stemmen. Immers een eigen idee uit de hoed stem je niet zomaar weg.  De wethouder nam deze echter voor kennisname aan. Hij kon er ter plekke helaas niets mee zo was zijn antwoord. 

Dat leidde tot schriftelijke vragen van PRO! die u HIER kunt raadplegen. Hierbij zijn ook de beantwoordingen opgenomen zoals toegezonden door het college.

Vóór de zomervakantie 2023 berichten wij u verder over de stand van zaken.

Contact formulier fractie PRO
Middels dit formulier kunt u contact opnemen met de fractie PRO! een fractieassistent of een raadslid van PRO!
Telefoonnummer