Leestijd: 2 minuten

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2023 heeft PRO! de volgende moties ingediend.

Motie: een ontbijt voor ieder kind
Deze motie is aangehouden, omdat de wethouder heeft aangegeven dat hij binnen afzienbare tijd met een reactie/voorstel komt over alle minimaregelingen. Het onderwerp Kinderontbijt komt dan wederom aan de orde en is om deze reden aangehouden. Klik hier voor de inhoud van deze motie

Motie: verduurzaming particuliere woningbouw:
De vele verschillende eigenaren, met hun eigen overwegingen, financiële mogelijkheden en verschillende huishoudensamenstelling, maken dat er geen eenduidige aanpak is voor de verbetering van de particulier voorraad. Grote slagen maken in deze opgave is bijzonder lastig. Daarom hebben wij de volgende motie ingediend. De gehele gemeenteraad heeft hiermee ingestemd.
Klik hier voor de inhoud van deze motie.

Motie: Toezicht en handhaving landschap, natuur, flora en fauna
Deze motie is aan de orde geweest, maar vanwege de reactie van de portefeuillehouder niet in de stemming gebracht. De reactie van de portefeuillehouder is dat handhaving binnen de gemeente op dit gebied wel wordt uitgevoerd en dat handhaving binnen landschap, natuur, flora en fauna wel degelijk wordt uitgevoerd in onze gemeente.
Klik hier voor de inhoud van deze motie

Daarnaast is PRO! mede indiener geweest van de moties over;

  • SDG’S (Duurzame ontwikkelingsdoelen)
  • Pesten
  • Verkeersveiligheid Oude-IJsselweg Etten
 Een registratie van de toespraak van fractievoorzitter Gülden Siner-Sir;