Leestijd: 2 minuten
Heini Peters
Heini Peters

Zoals u wellicht weet  heeft heeft PRO! onlangs drie moties ingediend om de bestaanszekerheid van de inwoners van Oude IJsselstreek te verbeteren. Via deze weg een update.

Bestaanszekerheid is hét woord van 2023. Eigenlijk diep triest. Diep triest dat in een welvarend land als Nederland zó veel mensen, gezinnen, kinderen niet kunnen bestaan van hun inkomen en aan moeten kloppen bij de overheid om hulp. Alle politieke partijen hebben het in de verkiezingscampagne voor 22 november over bestaanszekerheid. 

PRO! wil er eigenlijk niet te veel woorden aan besteden. We zijn van mening dat het beleid op bestaanszekerheid verbeterd moet worden. Daarom hebben wij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 6 november drie concrete voorstellen gedaan, om minimaregelingen binnen onze gemeente toegankelijker en eenvoudiger en doelgerichter te maken. Toegankelijker, door mensen die om welke reden dan ook, moeilijk in staat zijn om een aanvraag digitaal in te dienen, te helpen met hun aanvraag. Dat voorstel is aangenomen

Eenvoudiger, door de wirwar aan regelingen die er nu is, te vereenvoudigen tot één regeling, waar het hele gezin in één keer gebruik kan maken. Of het nu gaat om de contributie van de voetbalvereniging of de muziek, om het abonnement van de bieb, of de dure schoolspullen van uw puber die naar de middelbare school gaat: wij willen dat in een gemakkelijk toegankelijke regeling, met aan de situatie aangepaste hoogte van de tegemoetkomingen. Zodat iedereen op eenvoudige wijze mee kan doen. Dit voorstel wordt in het voorjaar van 2024 behandeld, wanneer de gemeenteraad de minimaregelingen opnieuw tegen het licht houdt. 

bestaanszekerheid treft niet alleen mensen met een laag inkomen

Als laatste wil PRO! een beleidsadviseur bestaanszekerheid binnen de gemeente aanstellen, om vanuit zijn of haar kennis van wet- en regelgeving een goed doordacht beleid te ontwikkelen. Want bestaanszekerheid treft niet alleen mensen met een laag inkomen. Het is veel breder. De wethouder gaf op dit voorstel aan, dat wanneer het ingewikkeld wordt, zeker aan een dergelijke adviseur wordt gedacht. En als ambtenaar binnen de wereld van bestaanszekerheid kan ik stellen dat het niet ingewikkeld wordt, maar dat het dat al ís. 

We moeten niet morgen aan beleid op bestaanszekerheid werken, maar vandaag. En liever al gisteren.

Picture of Heinie Peters

Heinie Peters

Nr 4 lijst PRO!
Auteur van dit artikel
Fractie Assistent