Leestijd: 3 minuten

Op woensdag 29 november hoop ik velen van U te mogen zien in het Schuttersgebouw van Sint Joris. Vooral diegenen die er rechtstreeks mee te maken hebben kunnen ons vanuit hun eigen situatie voeden met suggesties. Het is toch diep triest dat in een rijk land zoals Nederland 221.000 kinderen in armoede leven. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de situatie waarin ze verkeren maar worden wel geconfronteerd met de gevolgen. Samen met U willen we denken over mogelijke oplossingen.

 

Het gemiddelde inkomen in de Oude IJsselstreek is minder dan dat in onze regio en in de rest van Nederland. Volgens cijfers van het CBS leefden vorig jaar 2,9% van de inwoners van onze gemeente onder de armoedegrens. Het gaat statistisch gezien dus om 1148 mensen. Door dit gebrek aan middelen komen mensen vaak in financiële problemen. Deze kunnen leiden tot sociale uitsluiting waarbij inwoners zich geïsoleerd voelen van de rest van de samenleving met eenzaamheid en depressie tot gevolg. 

Armoede gaat niet alleen over een gebrek aan financiële middelen

Armoede gaat niet alleen over een gebrek aan financiële middelen maar ook over het gebrek aan toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. Bij gezondheidszorg moet je denken aan het niet meer naar de tandarts gaan, bij onderwijs aan het vroegtijdig gaan werken, vanwege het gebrek aan financiën niet door kunnen leren.

We beseffen dat armoede een complex probleem is wat niet een twee drie op te lossen is. Maar we kunnen er in ieder geval aan bijdragen om dingen te verbeteren. De toeslagenaffaire is het schoolvoorbeeld hoe het niet moet. Wij gaan uit van vertrouwen ipv wantrouwen! In de gemeente Oude IJsselstreek kennen we verschillende minimaregelingen die een heleboel administratieve rompslomp met zich meebrengen. Op zich prima regelingen maar de randzaken verhinderen dat alle rechthebbenden er gebruik van maken. Daarom hebben we voorgesteld in de gemeenteraad om de in aanmerking komende mensen ondersteuning te bieden. Met name bij aanvragen zorgen dat in begrijpelijke taal wordt gecommuniceerd. Daarnaast hebben we verzocht regelingen te bundelen zodat er meer overzicht komt voor de burger. De gemeente dient zich hierin pro actief op te stellen!

De toeslagenaffaire is het schoolvoorbeeld hoe het niet moet. Wij gaan uit van vertrouwen ipv wantrouwen!

Maar we willen deze avond niet alleen praten over maar vooral praten met betrokkenen. Van hen horen waar ze tegen aan lopen en luisteren naar hun ideeën over oplossingen zodat we maatwerk kunnen bieden. Daarom nogmaals mijn oproep: Komt allen!

Jan Vesters, voorzitter PRO!