Leestijd: 2 minuten
Burger weer centraal
Burger weer centraal

Vernieuwde idealen

Een van de vernieuwende idealen van PRO! is dat onze inwoners in de totstandkoming van gemeentelijk beleid gaan Meedenken! Meedoen! Meebeslissen!  PRO! is geen “tegen beweging” en is zeker geen politieke partij die overal tegen is. Integendeel. PRO! onderzoekt en inventariseert wat er in onze samenleving leeft. Het zoekt gelijkgestemden binnen de beleidsmakers van onze gemeente zodat zaken die door de burger zijn aangedragen of om onze leefomgeving te verbeteren omgezet worden naar lokale wetgeving. 

Het doel hiervan is om vooral samen te werken met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen en meedenken, meedoen, en meebeslissen. Deze samenwerking verrijkt en verbetert de plannen van de gemeente en komt de besluitvorming ten goede. Er ontstaat dan ook een veel groter draagvlak met minder bezwarenprocedures, omdat dan naar onze inwoners geluisterd wordt

PRO! mede grondlegger burgerinitiatief
Dat blijkt wel uit het Burgerinitiatief Oude- IJsselstreek Energietransitie (BOIJ) waarvan PRO! de grondlegger is. BOIJ kwam voort uit de massale protesten mbt het aanleggen van zonnepanelen op kostbare landbouwgrond binnen onze gemeente. 

Geen zonnepanelen op landbouwgrond!De huidige coalitie Lokaal Belang & CDA van de gemeente Oude IJsselstreek wilde ondanks massale protesten deze plannen toch door zetten. PRO! stelde voor deze plannen uit te stellen maar vond alleen niet voldoende steun. De steun voor het stopzetten van deze plannen werd gevonden in de maatschappij zelf. Een teken dat de werkwijze van PRO! werkt door  het meedoen, het meedenken en het meebeslissen van inwoners te activeren!

Een belangrijke conclusie uit een gemeentelijk enquête laat zien dat 80% van de ondervraagden aangeeft dat de plannen van de gemeente een breder draagvlak krijgen wanneer deze samen met de inwoners gemaakt worden. 

Zoveel protest van ongeveer 5.000 inwoners die tegen de aanleg van zonnevelden op landbouwgrond waren moeten we, als het aan PRO! ligt, niet meer willen. In geen enkel thema van bestuur overigens!

Meedenken | Meedoen | Meebeslissen |  Samenwerken staat synoniem voor PRO!