Leestijd: 2 minuten

Veiligheid voor iedereen.
Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving. Gelukkig ervaren veruit de meeste inwoners onze gemeente als een veilige omgeving waar het fijn wonen en werken is. Soms gaat het toch mis. Dan is het gevoel van veiligheid ineens zomaar verdwenen. Denk aan groepen jeugd die op straat hangen, een ontsluitingsweg in een van onze wijken waar altijd veel te hard gereden wordt of dat gezin in de straat dat continu overlast veroorzaakt.

Soms is dat onveilige gevoel goed op te lossen door gericht handhaving in te zetten. Die weg die uitnodigt om harder te rijden dan is toegestaan, criminaliteit en vandalisme kunnen door inzet van handhaving verminderd worden. De genoemde gedragingen passen immers niet in onze veilige omgeving en mogen we ook niet accepteren. Ook het plaatsen van een extra straatlamp in die donkere hoek of een aanpassing van de algehele inrichting van straat of wijk kan het gevoel van veiligheid vergroten.

Maar ook preventie is een belangrijk onderdeel van het creëren van een veilige omgeving. Die groep jongeren die telkens onder dat afdakje staan en voor de buurt een dreigende uitstraling hebben, of dat gezin dat overlast veroorzaakt. Waar komen deze gedragingen vandaan en kunnen wij als samenleving door ondersteuning te bieden deze gevoelens of gedragingen verminderen?

PRO! vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in onze gemeente en een breed gedragen handhavingsuitvoeringsplan komt, waarvan de input opgehaald wordt bij onze inwoners. Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat het voor iedereen fijn wonen en werken is én blijft.

Picture of Jan Olthof

Jan Olthof

Auteur van dit artikel
Nr. 21 Lijst PRO!