Leestijd: 2 minuten

Gezocht: lokale Ombudspersoon(M/V)
Meer en meer mensen geven aan het vertrouwen in de overheid te hebben verloren. Dit geldt voor landelijke, provinciale maar ook gemeentelijke overheden. Doordat beleid vaak niet transparant lijkt of omdat er niet goed geluisterd wordt naar de inwoners. Dit is volgens PRO! zeer zorgelijk. Veel van de problemen die er voor zorgen dat het vertrouwen verdwijnt, zijn prima op te lossen. Daarvoor is soms bemiddeling van een onafhankelijk persoon nodig. Hier is de landelijke ombudsman dan een aangewezen persoon voor.

Dit neemt niet weg dat vooral, wanneer het een keer misgaat, lokaal de overheid er juist voor kan zorgen dat onze inwoners zich gehoord voelen. Dit kan door inzet van een onafhankelijke lokale Ombudsfunctie ingericht worden. Op deze manier kan vanuit de kennis van de lokale omgeving én cultuur gekeken wordt naar het probleem. In de kern gaat het er dus om dat het weer tot samenwerking tussen de lokale overheid en inwoner komt.

PRO! ziet een lokale Ombudspersoon als één van de manieren om het vertrouwen in elkaar weer te versterken. Door laagdrempelig en eerlijke informatievoorziening en als onafhankelijke mediator tussen lokale overheid en inwoner werken aan een veilige én betrouwbare gemeente waar het mooi wonen is.