Leestijd: 2 minuten

Samen met de kinderen van de basisschool de Knienenbult planten we zandpaden aan verder aan. 

Alles stond klaar: 3 kruiwagens met voor ieder kind een schop en harken. Er waren 110 gaten in de berm geboord om het bosplantsoen voor de gemengde haag erin te planten. Daar kwamen ze aan op de fiets: 10 kinderen van groep 7 en 8 samen met hun juf van de basisschool de Knienenbult uit het Westendorp. De kinderen willen graag de natuur mooier maken en zich inzetten voor meer groen in  hun buurt. Daar voor gaan ze de gemengde haag op het zandpad verder afmaken en ook nog zelf gaten graven en boompjes planten.

Het zandpad is een openbare weg en was al jaren steeds smaller geworden. Het was bijn niet meer zichtbaar. De werkelijke breedte is 8 meter en het pad is wel 8oo meter lang en loopt van de Heidijk tot aan de Rabelingstraat. Dit is het eerste zandpad in de gemeente Oude -IJsselstreek dat weer in oude  glorie hersteld is.

Hiervoor heeft een inwoner een verzoek tot handhaving van dit zandpad ingediend. De gemeente heeft dit opgepakt en het kadaster de opdracht gegeven om het pad te laten nameten  naar oorspronkelijk grootte. Om weer meer natuur te maken heeft de gemeente de VAL de opdracht gegeven het pad  met palen uit te rasteren en bomen en struiken aan beide zijden te gaan poten. Met hulp van de kinderen van de Knieneonbult die het vandaag verder hebben afgemaakt.

Nadat ze hard gewerkt hadden kregen ze na afloop warme chocolademelk en zijn samen op de fiets met hun juf weer naar school vertrokken. Later kunnen ze met hun ouders nog vaak door dit zandpad fietsen om te zien of alles wel goed groeit. Ook willen we de bermen in het voorjaar met de kinderen gaan inzaaien zodat er deze zomer wilde bloemen bloeien voor de insecten.

Het is belangrijk de kinderen bij de natuur te betrekken door  ze het aanleggen zelf te laten doen. Hopelijk kunnen we zo al onze oude zandpaden weer terugvorderen en in ere herstellen.

Picture of Dorien Heebink

Dorien Heebink

Auteur van dit artikel
Nr. 18 Lijst PRO!

Klik hier voor het verkiezingsprogramma!