Leestijd: 3 minuten
Natuurgebied de Vennebulten
Natuurgebied de Vennebulten

Aan de rand van onze gemeente, langs de Twenteroute tussen Varsseveld en Harreveld, tegenover De Radstake, ligt een prachtig natuurgebied, de Vennebulten. De Vennebulten is 40ha groot en bestaat voor een groot deel uit bos. Eén van de weinige niet aangelegde bossen in Oude IJsselstreek. Het gebied was tot het begin van de 20e eeuw een heidegebied. Maar toen de schaapherders langzaamaan verdwenen, veranderde de Vennebulten in een boslandschap, waar heden ten dage dassen, bonte specht, en ijsvogel hun habitat hebben. Een oase van rust, maar hoe lang nog?

De gemeente Oude IJsselstreek wil, samen met het bureau Achterhoek Toerisme het gebied aantrekkelijker maken voor toerisme. In de beleidsnotitie Toerisme en Recreatie 2020-2024, die in 2019 door de gemeenteraad werd vastgesteld, staat op pagina 16 in een vrij onopvallende passage te lezen: “Vennebulten – De Radstake opnemen in nieuwe ATB route (mountainbike) Aalten – Slangeburg.” Wat die route exact in zou gaan houden, staat niet in de beleidsnotitie. De raad wordt na 2019 verder ook niet op de hoogte gehouden rondom de ontwikkelingen rondom deze ATB-route. Ook de inwoners van Oude IJsselstreek worden niet betrokken in de ontwikkelingen. In stilte wordt op het gemeentehuis gedacht, getekend en ontwikkeld. Geen inspraak, geen voorlichtingsavonden; niets van dat alles. Het college dat zo hoog opgeeft over burgerparticipatie, zwijgt in alle talen. Zowel naar de inwoners als naar de gemeenteraad. 

Maar een aantal weken geleden werden dan toch de eerste schoppen de grond in gestoken. En hoe… over een lengte van een paar honderd meter, een breedte van anderhalve tot twee meter is de volledige humuslaag, waar de natuur meer dan honderd jaar over deed, afgegraven ten behoeve van een mountainbike-track. Rust gaat plaatsmaken voor racen. Nogmaals: zonder dat de inwoners daarvan in kennis werden gesteld en zelfs de gemeenteraad van niets wist. Burgerparticipatie? Hoe bedoelt u? Maar inmiddels was de gemeente wel met de werkzaamheden gestart, zonder dat hiervoor een ontheffing op de Wet natuurbescherming is aanvraagd. in verband met de aan deze route liggende dassenburchten. Terecht werd daarom door de provincie Gelderland de aanleg daarom stilgelegd. Als een inwoner zijn vergunningen en ontheffingen niet voor elkaar heeft, wordt een werk ook stilgelegd. Als overheid heeft de gemeente hier een voorbeeldfunctie, maar gedraagt zich niet zo. Zullen we het schandalig noemen? 

Natuurorganisaties en -liefhebbers zijn boos. Terecht, vindt PRO! Want ook zij werden niet in kennis gesteld. Gelderlander columnist Bert Scheuter wijdt er een column aan. En op de sociale media ontstaat een discussie tussen tegenstanders en een voorstander, een niet nader te noemen raadslid van de grootste coalitiepartij. De discussie komt er op een gegeven moment op neer dat het raadslid aan een tegenstander schrijft: “Je bent mordicus tegen, dus heeft verdere discussie geen zin.’ … 

Mijn mond viel open… Je bent mordicus tegen, “dus” heeft verder discussie geen zin…. De uitspraak van een volksvertegenwoordiger van de grootste coalitiepartij. Als raadslid ben je in mijn optiek in de eerste plaats volksvertegenwoordiger. En weeg je bij ieder voorstel, bij ieder besluit, bij iedere uitvoering de belangen en argumenten van zowel voor- als tegenstanders tegen elkaar af, voordat je tot besluitvorming over gaat. Zo niet bij dit raadslid. 

Voor alle duidelijkheid: PRO! Is niet tegen mountainbike. Integendeel. Maar niet op deze plek. Waaom niet over de zandweg, die al langs het bos tussen Aalten en de Radstake loopt, met bijvoorbeeld een aftakking richting motorcrosscircuit van de VAMAC? Om maar een werkbaar alternatief te noemen.

Was dit een bewuste keuze van het college? Natuurorganisaties, belangenorganisaties, inwoners, gemeenteraad niet betrekken in de ontwikkeling van deze mountainbike-track? Zodat tegenstanders bij voorbaat al niet mee konden discussiëren? We weten het op dit moment niet, maar het geeft wel te denken….

Picture of Heinie Peters

Heinie Peters

Nr 4 lijst PRO!
Auteur van dit artikel
Gemeenteraadslid

Klik hier voor het verkiezingsprogramma!