Leestijd: 2 minuten
zorg om zorg
zorg om zorg

De zorg is tegenwoordig nog meer opgeknipt in stukjes. Iedereen in de zorgketen rondom de client heeft zijn eigen taak gekregen met het doel om de kwaliteit in de zorg te verbeteren. Lees de kwaal of klacht op te sporen en te verhelpen. De individuele kwaliteit rondom de client kan hierdoor verbeterd zijn. Dat is het doel van de zorgketen zoals die nu opgebouwd is.

Steeds meer wordt er gewerkt met digitale dossiers en van hieruit gehandeld, maar worden cliënten voldoende gehoord en geholpen, krijgen zij de hulp die ze nodig hebben? Personeel met de handen aan het bed wordt niet of onvoldoende gehoord, met als gevolg dat personeel uitstroomt en de zorg zo verder afbrokkelt. Het te kort aan personeel op de werkvloer is zichtbaar en voelbaar!

In de zorgketen van zorg professioneels, mantelzorgers buren en vrienden. Is de ketting zo sterk als de zwakste schakel. Mantelzorgers buren en vrienden vormen tegenwoordig het cement om het huis van de zorg overeind te houden. Daarom zijn mantelzorgers en professionals aan bed goud waard en verdienen zij meer ondersteuning. 

  • PRO! is voor het aanstellen van een wethouder zorg!
  • PRO! is voor betere beloning en ondersteuning van mantelzorgers!
Picture of Gilbert Esser

Gilbert Esser

Auteur van dit artikel
Nr. 5 Lijst PRO!

Klik hier voor het verkiezingsprogramma!