Leestijd: < 1 minuut

In Den Haag vinden ze dat het goed gaat Nederlandse economie.  Deelt Nederland deze mening? Er zijn mensen die vinden dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Als je goed je ogen en oren opent, zie je in je omgeving dat het allemaal niet zo rooskleurig is zoals gesteld wordt. Er is namelijk een groot tekort aan betaalbare woningen en er heerst nog steeds armoede. Kijk maar naar de drukte bij de voedselbank, ook in de Oude IJsselstreek.

Om iedereen te laten profiteren van de economische groei, is het belangrijk dat naar iedereen gekeken wordt.  Mensen met een AOW uitkering en met een klein pensioen, uitkeringsgerechtigden en mensen met een bijstandsuitkering vallen nu buiten de economische groei. 

De versterking van de economie is een speerpunt van PRO!. 

Voorkom verpaupering en leegstand door innovatie, maak wonen mogelijk in leegstaande winkelpanden en creëer toekomstplannen voor winkelcentra. Gebruik leegstaande panden voor lokale duurzame initiatieven en experimenten. Bouw woningen die betaalbaar zijn. 

 

Picture of Jan Bogerd

Jan Bogerd

Auteur van dit artikel
Nr 2 Lijst PRO!

Klik hier voor het verkiezingsprogramma!