Leestijd: 2 minuten

Blij verrast waren we met de hoge opkomst van de jongeren voor deze avond. Ze kwamen uit alle grote kernen van de Oude IJsselstreek en zelfs uit Gaanderen om hun ideeën met ons te delen. Het motto van PRO! niet praten over maar met Jongeren over voor hun belangrijke problemen werd in de praktijk gebracht. Bovendien waren veel andere belangstellenden op deze PRO! ON TOUR Jongeren afgekomen.

Na de opening door de avondvoorzitter Geert Teunissen en onze lijsttrekker Gulden Siner kregen we de huidige stand van zaken te horen van Benny Vonk jongerenwerker buurtcentrum de Lichtenberg, en Jesse van de Gevel.

Benny vertelde altijd genoemd te worden als oprichter van Streetball in Silvolde maar dat zijn werk als 0315 Jongerenwerker zeker zo belangrijk is. Hij werkt daar vanuit de principes van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. In de praktijk betekent dat dat jongeren les krijgen van ouderen. 0315 richt zich niet alleen op sport maar doet heel wat meer activiteiten met jongeren o.a. Fataalsessies n.a.v. gebeurtenissen en cursussen reanimatie en zinloos geweld. In de Coronatijd is er veel blijven liggen. Er is nu behoefte aan bruggenbouwers richting jeugdzorg. De afgelopen jaren hebben de jongeren bijna geen jongerenwerkers gezien. Benny constateerde ook dat oude formules niet meer werken. Als voorbeeld gaf hij het weghalen van bankjes bij overlast. Totaal fout….

Hierna was het de beurt aan de jongeren zelf. Zij kregen uitgebreid de kans om hun ideeën te spuien en dat deden ze dan ook. In 11 groepen werd druk gediscussieerd en werden de flappen volgeschreven met hun suggesties. Hier komen we op een later stadium uitgebreid terug!
De afsluiting van deze avond was voor Geert Teunissen die constateerde dat het een bijzonder vruchtbare avond was geweest en dat nu de bal bij PRO! ligt om hier een goed gevolg aan te geven.
 
Na een dankwoord van Gulden Siner, onze lijsttrekker en een presentje voor de Benny en Jesse kwam er een einde aan een prachtige, geslaagde PRO!ONTOUR Jongeren avond. Volgende week maandag 21 februari gaan we verder met PRO!ONTOURZORG in de Kwaksmölle in Varsseveld.
 
Credits Video en fotografie Ron Berendsen