Leestijd: 3 minuten

Op maandag 21 februari hield PRO! zijn 3e PRO! On Tour bijeenkomst met als thema Zorg in de Oude IJsselstreek. Het was een druk bezochte en zinvolle avond in de Kwaksmölle in Varsseveld.

Na een opening door de avondvoorzitter Geert Teunissen met 2 prikkelende stellingen om warm te worden werden we welkom geheten door Gülden Siner, onze lijsttrekker. Zij gaf aan veel met zorg in haar privé situatie te maken te hebben gehad. Het doel van PRO! is de zorg in de gemeente Oude IJsselstreek goed te regelen: te behouden wat goed gaat en te verbeteren wat beter kan.

Daarna kwam er een inleiding door Mieke Zemmelink, sinds 1 jaar bestuurder van Azora. Daarvoor was ze leidinggevende in Rijnstate Arnhem op de Spoedeisende Hulp en de transmurale zorg. Onder Azora vallen de locaties Antonia Terborg, De Bettekamp Varsseveld, Den Es Varsseveld, Debbeshoek Ulft, Gertrudis ’s Heerenbergh, Hof van Varwijk Zeddam, De Meulenbeek Ulft, De Oevelgunne Gendringen en De Schuylenburgh Silvolde. Azora heeft 1991 cliënten, 2141 medewerkers en 955 vrijwilligers. Azora is een zorgorganisatie die zich richt op kwetsbare mensen, vooral ouderen. Gericht op het welzijn, het verlenen van zorg en behandeling van haar cliënten thuis, op de wijksteunpunten, de dagbesteding of in een andere tijdelijke of permanente verblijfssituatie. Doelstelling: werken vanuit de wens van de cliënten, vanuit een holistische benadering en startend bij de preventie, de zelfredzaamheid vergrotend en opplussen van de zorg waar nodig.

Ze stond uitgebreid stil bij de toekomstige ontwikkelingen:

 • Er komen meer ouderen en meer oudere ouderen (dubbele vergrijzing). Tussen 2020 en 2040 neemt het aantal 80 plussers met 80% toe
 • Toenemende complexiteit van zorg, meer mensen met dementie (Tussen 2020 en 2040 neemt het aantal mensen met dementie met 80% toe) en multi problematiek
 • Meer mensen met een zware zorgbehoefte thuis
 • Minder mensen die de zorg kunnen leveren
 • Minder mantelzorgers
 • Bij ongewijzigd beleid verdubbelt het aantal verpleeghuisplekken in 2040
 • Als we op dezelfde manier blijven werken hebben we in 2030 1/3 tekort aan arbeidskrachten.

Oplossingen Azora

 • Digital first: bevorderen van innovatieve technologieën; denk aan delen van de zorg via beeldbellen, aan medicatiecontrole, aan videogroepsgesprekken, aan GPS controle, aan digitaal toezicht en zelfs aan Robottechnologie 
 • Samenwerking in de regio: Achterhoek Gezond, Samenwerkingsproject Oude IJsselstreek (samen met de gemeente en Sensire), het Olifantenpad (samenwerking zorginstellingen met Graafschap College) en de Acute Care Unit (Samenwerking met Slingeland, Huisartsen, Menzis en de Nederlandse Zorg Autoriteit). Doelstelling is het ontschotten van de zorg. Op vragen vanuit de zaal gaf ze aan dat als deze samenwerkingsprojecten succesvol zijn er ook mogelijkheden komen voor kleineren spelers om zich aan te sluiten.
 • Uitbreiding van zorgaanbod (plekken binnen locaties, ouderenwoningen, (geclusterde)zorg inde wijk
 • Bevorderen van het leveren van (verpleeghuis, thuis) zorg buiten de muren van de locaties; compleet maken zorgcontinuüm, bewaken integraliteit
 • Die aantrekkelijke zorgverlener en werkgever uit de regio blijven

Tot slot vroeg ze aandacht voor het wonen van de verschillende groepen ouderen.

Na deze uitgebreide inleiding op ons thema en een geanimeerde pauze waarin de discussies al volop losbarsten werden alle aanwezigen aan het werk gezet. Aan de hand van de speerpunten van PRO! wat betreft de zorg ging men in groepjes aan de slag om PRO’s motto Meedenken, Meedoen, Meebeslissen! In de praktijk te brengen. We willen immer via deze avonden informatie ophalen bij de doelgroepen.

De PRO! Zorg Speerpunten  waarover ideeën gevraagd werden waren:

1. Betaalbare Zorg

2. Verstrekken hulpmiddelen en woning aanpassingen

3. Zorg huis en in de buurt

4. Ondersteuning en beloning mantelzorgers

5. Wilde ideeën

Nadat alle groepen ruim de tijd hadden gehad om hun ideeën op flipovers weer te geven, kon men de resultaten van de andere groepen bewonderen en waarderen met hartjes. Daarna was het woord aan onze avondvoorzitter die de aangeleverde, soms beknopte, suggesties liet verduidelijken  .

Na een dankwoord van de avondvoorzitter Geert en onze lijsttrekker Gülden met een bloemetje voor mevr. Zemmelink. 

Tevens gaf ze een uitnodiging aan alle aanwezigen voor PRO! ON TOUR 4 Groen op 7 maart in de kantine van Atletico Gendringen ging iedereen tevreden naar huis. Het was een zinvolle avond!

Picture of Jan Vesters

Jan Vesters

Voorzitter PRO!
Auteur van dit artikel
Lijst PRO! nr 20