Leestijd: < 1 minuut

Mantelzorgers zijn van cruciaal belang voor onze samenleving. Zonder onze mantelzorgers zouden heel veel  zorgtaken door professionals buiten het gezin uitgevoerd moeten worden. Dit is tegenwoordig moeilijk in te kopen, erg duur én bovendien vanuit een ondersteunende rol missen onze professionele zorgaanbieders een waardevolle verbindende schakel tussen zorgverlener en cliënt. Dit is uiteraard onwenselijk. 

Als samenleving hebben wij de plicht er voor te zorgen dat onze mantelzorgers niet overbelast raken. Helaas gebeurt dit maar al te vaak. Mantelzorger zijn, kan zorgen voor een zware belasting op het leven van de mantelzorger. Doordat ouders, kinderen, vrienden of buren de zorg op zich nemen voor een dierbare, vaak naast een reguliere baan of opleiding, komen de momenten voor ontspanning heel vaak in het gedrang. 

PRO! vindt dat de ondersteuning van onze mantelzorgers beter moet. Dus meer aandacht voor waardering. Niet perse alleen in geld, maar juist vooral in scholing, fysieke & mentale ondersteuning, ontspanning & ontmoeting. Op deze manier kunnen onze mantelzorgers, die voor de cliënten zo belangrijk zijn, hun taken kunnen blijven volhouden.