Leestijd: 3 minuten
Gülden Siner-Sir
Gülden Siner-Sir

SILVOLDE – In september 2020 stapte de drie raadsleden die namens de SP in de gemeenteraad zaten uit die partij en gingen verder als de onafhankelijke partij PRO! Een jaar later stapte Gülden Siner – Sir over van de PvdA naar PRO! en zij staat voor deze partij als lijsttrekker bovenaan de kandidatenlijst.

Door Walter Hobelman, voor de Gelderse Post

“Laat mij dat eerst even toelichten” , begint Siner het gesprek. “Ik wil werken met plezier. Dat geldt voor mijn dagelijkse werk, maar ook voor het werk als raadslid. Met name dat plezier in het raadswerk was ik kwijt en de chemie ontbrak, voor mijn gevoel. Daarom heb ik voor de overstap naar PRO! gekozen. Daar heb ik mensen gevonden waar ik een goede klik mee heb en het is een partij die weliswaar relatief nieuw is, maar waar heel veel gemeenteraadservaring te vinden is.”

De lijsttrekker legt uit dat PRO! niet per definitie links of rechts is. “We zitten misschien iets meer links van het midden, maar wij zien onszelf niet uitgesproken links of rechts. Elk beleidsvraagstuk benaderen wij aan de hand van de vraag: ’met welke beslissing zijn onze inwoners het beste uit?’ De inwoners staan bij ons centraal en niet de eventuele partijgedachte of partijkleur. Jong en oud kan bij PRO! terecht.” Dat vindt Siner ook het mooie aan een lokale partij. “Niet gebonden aan enig gedachtegoed van een landelijke partij, dat dan lokaal ingevuld moet worden. Nee, wij zijn gewoon gewoon en doen wat wij denken dat het beste is.”

Het partijprogramma kent twaalf speerpunten. Naast ‘wonen’ en ‘zorg’ staan als opvallende punten ‘armoede’ en ‘jongeren in de top vijf. “Armoede, nog beter gezegd kinderarmoede, verdient meer aandacht”, meent Siner. “Het taboe op kinderarmoede moet worden doorbroken. Onder kinderarmoede wordt verstaan dat steeds meer kinderen opgroeien op in gezinnen waar armoede heerst en daarom niet mee kunnen doen aan allerlei maatschappelijke zaken.  Zo is er bijvoorbeeld geen geld voor  schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of bijles. “Ik kom zelf uit een arbeidersgezin en weet wat het betekent om op te groeien in dergelijke omstandigheden. Wij vinden dat iedereen het recht heeft op een eerlijke kans om het beste uit jezelf naar boven te halen, zonder belemmeringen. Als je mee wilt doen, dan moet je ook mee kúnnen doen.”

Voor jongeren heeft PRO! ook veel aandacht. “Wij willen jongeren laten meedenken, meedoen en meebeslissen. We moeten niet óver hun problemen praten, maar mét hun. Serieuze aandacht geven en zorgen voor goede activiteiten, huisvesting en stageplekken. Daarmee worden andere problemen voorkomen.”

Een ander opvallend punt is de wens dat er één wethouder komt die ‘zorg’ in de portefeuille heeft. “Nu is dat verdeeld over twee wethouders en dat werkt niet goed. Leg dat belangrijke onderwerp bij één persoon neer. Er hoeft dus niet persé een extra wethouder bij, maar het gaat om een herverdeling van de functie.”De lijsttrekker is van mening dat de gemeente een verbeterslag kan maken in de wijze waarop deze haar werk doet. “De gemeente heeft een ‘haalplicht’ bij inwoners. Ga de deur uit en ga op bezoek. Toon initiatief en wees betrokken bij burgerinitiatieven die ontstaan. Wacht niet tot inwoners zelf aan de bel trekken (wat gelukkig steeds meer gebeurt) maar trek zélf aan de bel. Op die manier worden makkelijker verbindingen gelegd en wordt de kloof tussen overheid en inwoners constructief verkleind.”

Met veel enthousiasme gaat PRO! campagne voeren. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van social media. Maar PRO! gaat ook op tournee in de weken voorafgaand aan de verkiezingen en worden er thema-avonden gehouden op verschillende locaties. “Dan is er ook gelegenheid voor één op één aandacht en kunnen we luisteren naar en praten over alles wat er bij onze inwoners leeft.”

Als uiteindelijk resultaat van alle inspanningen hoopt de lijstrekker dat PRO! zes zetels behaald in de nieuwe gemeenteraad. Op de vraag of ze zelf een wethoudersfunctie ambieert zegt ze: ”Een wethouderschap is voor mij geen carrièredingetje of iets dat ik persé een keer wil bereiken. Het is een intensieve baan en ik weet op dit moment niet of ik mijn huidige werk als gemeentejurist in de gemeente Winterswijk hiervoor op wil geven.”

Het belangrijkste vindt Siner dat de overheid haar voelhorens meer uitsteekt in de samenleving. “Goed bestuur betekent voelen en weten wat er leeft in de samenleving. Daar staan wij voor als partij en we hopen dat dat ook de houding is van de nieuwe gemeenteraad én de mensen in het gemeentehuis. Als volksvertegenwoordiger ben je spreekbuis én aanspreekpunt. Daarom heb ik bijvoorbeeld op vrijdag altijd vrij en stel ik mijn huis open voor mensen die met me willen praten over zaken die hen bezig houden.”