Leestijd: 2 minuten

PRO! is een groot voorstander van een toegankelijke sport en cultuur. Dit lijkt echter steeds meer weggelegd voor alleen de ‘happy few’.   In de afgelopen (corona)periode was het sport en cultuuraanbod helaas schaars en was het daarom voor lang niet iedereen mogelijk om deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Dat is jammer, want het is zó enorm belangrijk voor het welzijn van onze inwoners. 

Nu de gehele maatschappij van het slot af is, wil ik graag benadrukken hoe belangrijk PRO! het sport- en cultuuraanbod vindt. Ook binnen alle kernen van onze gemeente.  Toegankelijkheid voor iedereen, vooral ook voor de mensen die minder te besteden hebben. Die groep van mensen wordt tot onze spijt steeds groter.  Om hierin te kunnen voorzien, vindt PRO! dat alle initiatieven met een lage financiële draagkracht door de gemeente gestimuleerd en (financieel) ondersteund moeten worden.  

Afgelopen Valentijnsdag organiseerde PRO! de “Pro On Tour-jongerenbijeenkomst”. Ons werd het heel duidelijk: onze jongeren zitten klem, omdat zij geen plek hebben om elkaar te treffen, te ‘chillen’ of bijvoorbeeld muziek te maken. Kortom: ze missen een eigen locatie/broedplek. Wat PRO! betreft zijn er best plekken nu reeds voorhanden waar jongeren elkaar treffen en hun talenten kunnen ontplooien!

 

Ons “Masterplan Jongeren”, dat PRO! samen met deze groep heeft opgesteld, is ruimschoots overgenomen door wethouder Kuster. Ons is toegezegd dat de gemeente hiermee aan de slag gaat.  Wij zijn hier zeer verheugd over! Sport en cultuur creërt een sociale verbondenheid binnen onze gemeente; het verbroedert en geeft een positieve vibe! Vanuit de gemeente zouden naast de DRU ook de kernen financieel ondersteund moeten worden zodat ook deze leefbaar blijven.

Picture of Elja Versteeg

Elja Versteeg

Nr. 3 Lijst PRO!

Klik hier voor het verkiezingsprogramma!