Leestijd: 2 minuten

Een korte wandeling of met je viervoeter door de natuur, samen groenten kweken in een eigen moestuin of gewoon actief zijn in de natuur doet de mens goed. Contact met de natuur zorgt voor meer geluk en vermindert stress. Het bevordert vitaliteit, creativiteit en stimuleert mensen in doen en laten. Daarom is deze week “de week van groen en natuur”

Het internet staat er vol van. Onderzoeken naar mens en natuur. Het zal u wellicht niet verbazen maar het blijkt dat natuur onlosmakelijk is van menselijk geluk. Maar ook welzijn en ons goed voelen wordt door natuur in onze leefomgeving beïnvloed. 

De resultaten waren verbluffend. Uit enkele van deze onderzoeken bleek dat mensen sneller herstelden van ziekte als zij omgeven waren van een groene natuur

In de jaren ’80 werd de relatie tussen groen en gezondheid onderzocht door de Amerikaan Ulrich. De resultaten waren verbluffend. Uit dit  onderzoek bleek dat mensen sneller herstelden van een operatie als zij omgeven en uitzicht hadden op een groene natuurlijke omgeving. Het onderzoek haalde zelfs het toptijdschrift Science (1984). Deze studie was het startschot voor vele onderzoeken naar de helende werking van de natuur. 

Ook Nederlands onderzoek wijst uit: wie in een groene woonomgeving leeft, voelt zich vaker gezonder en is minder vaak ziek

Ook in ons land zijn de onderzoeken naar groen en natuur niet meer op twee handen te tellen. Ook Nederlands onderzoek wijst uit: wie in een groene woonomgeving leeft, voelt zich vaker gezonder en is minder vaak ziek. Groen vermindert stress, bijvoorbeeld doordat van alleen al het zien van natuur een rustgevend effect uitgaat. Het is daarom belangrijk dat ook in onze eigen leefomgeving voldoende groen aanwezig is. 

PRO! is voorstander van Groen voor een verbetering van de leefkernen in onze gemeente en wil de ambitie uitspreken een van de groenste gemeenten uit ons land te worden. De manier waarop wij nu ons landschap hebben ingericht, kan beter. Vooral op gebied van biodiversiteit. Hiervoor willen wij bijvoorbeeld boeren graag helpen om over te gaan naar natuur-inclusieve bedrijven. Dat alleen al zal een hele klus en omslag betekenen voor de natuur in onze omgeving. Maar er moet ook aandacht zijn en komen voor onze kernen. Die moeten biodiverser én groener. Het zou moeten leiden tot een gemeente waar mensen graag wonen en recreëren en die ook klimaatbestendig is ingericht. Of te wel de groenste gemeente van Nederland!

Benieuwd hoe PRO! nog meer (na)denkt over dit onderwerp? Kijk in ons verkiezingsprogramma onder het thema Groen, Klimaat en Energie. Dat zijn thema’s die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Een greep uit dit programma:

  • We vergroenen de kernen tot parkachtige omgeving met bomen, geveltuinen, waterpartijen en groene slingers;
  • We vergroenen bedrijfsterreinen en parkeerplaatsen;
  • Het bermbeheer is gericht op biodiversiteit;
  • Er worden 40.000 bomen geplant voor 2026;
  • Samen met boeren vervangen we prikkeldraad door houtwallen of heggen;
  • Er worden alleen biologische, milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen ingezet door de gemeente;
  • We versnellen het afkoppelen van regenwater door inwoners en  bedrijven. We zorgen voor wadi’s en waterdoorlatende verharding waar mogelijk;
  • De gemeente stel een ecoloog aan die zorgt voor een ecologisch beheer op gemeentelijk groen;
  • Enz.
In ons verkiezingsprogramma treft u meer punten aan met betrekking tot dit onderwerp. 
Picture of Marco Kraan

Marco Kraan

Auteur van dit bericht
Nr. 15 lijst PRO!