Leestijd: 2 minuten

PRO! staat voor een gezonde en diverse natuur in Oude IJsselstreekNet als in de rest van Nederland is er geen tijd te verliezen. Gemeenten zijn de spil in het Nederlandse biodiversiteitsbeleid. Zij gaan over ruimtelijke planontwikkeling, bepalen de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Gemeenten hebben daarnaast veel contact met inwoners, organisaties en andere overheden. Hierdoor zij beleidsbepalend als het gaat om aspecten die de natuur in onze leefomgeving raken.

PRO! ontwikkelt een concreet actieplan voor biodiversiteit. We gaan hiermee zo snel mogelijk aan de slag. We noemen het SamPRO!  Het is een ambitieuze uitvoeringsagenda voor de biodiversiteitsvisie in de gemeente Oude IJsselstreek. Daarbij is de stem van de inwoner mede bepalend. Immers onze boodschap en plannen die we maken en graag willen uitvoeren, zijn gevoed door onder andere de burger. Dit in het kader van #meedoen #meedenken en #meebeslissen. 

Maar ook kiezen we voor samenwerken met lokale en regionale milieu- en belangenorganisaties en gelijkgestemde partijen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het inbedden van biodiversiteit bij alle ruimtelijke ontwikkelingen. We onderzoeken dan natuurvriendelijke (landschaps)ontwerpen, aanleg van natuurverbindingen en de hierin geschikte soortkeuze mbt de biodiversiteit. Bij het beheer van de openbare ruimte (zoals gazonnen en bermen) kiezen we ook voor inheemse soorten en passen we het maaibeleid aan (in mei niet maaien en vóór het maaien eerst plastic afval verwijderen).

PRO! ontwikkelt een concreet actieplan voor biodiversiteit

We stellen een ecoloog aanEen ecoloog onderzoekt verbanden tussen planten, dieren en de mens in een bepaald gebied. Het doel is om harmonie te creëren tussen deze verschillende elementen en een plan op te zetten voor het waarborgen of aanpassen van leven in het gebied. De ecoloog adviseert en ondersteunt in de uitvoering van het plan biodiversiteit. De ecoloog zorgt tevens voor een ecologisch beheer van het gemeentelijk groen. Hij of zij zorgt voor de aanplanting van inheemse soorten en let daarbij op nieuwe ontwikkelingen op ecologisch terrein. 

We stimuleren de rol van bewoners bij het bevorderen van biodiversiteit. De inwoners van de gemeente kunnen een belangrijke bijdrage leveren

Zoals PRO! betaamt, stimuleren we de rol van bewoners bij het bevorderen van biodiversiteit. De inwoners van de gemeente kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren. Niet alleen in en rond eigen huis en tuin, maar ook bij het gemeentelijk groenbeheer. Bij het inventariseren van de natuur zal de ecoloog ook als bron van kennis fungeren bij beleidsontwikkeling op de korte en lange termijn. Belangrijk daarbij is dat we blijven zorgen voor voldoende inbreng en inspraak van bewoners bij het beheer van hun directe groenomgeving. 

We blijven bewoners activeren en informeren over bestaande initiatieven via een bewustwordingscampagne,  #meedoen #meedenken en #meebeslissen

Picture of Gülden Siner - Sir

Gülden Siner - Sir

Lijsttrekker PRO!
Fractievoorzitter