Leestijd: 3 minuten

In de kantine van atletiekvereniging Atletico vond op maandag 7 maart de 4e themabijeenkomst van PRO! plaats. Dit keer als thema Groen en Natuur. Het werd een goed bezochte, zinvolle avond. Nadat onze avondvoorzitter iedereen met 2 stellingen al enigszins warm had gemaakt voor ons thema en Gulden Siner, onze lijsttrekker de avond had geopend was het woord aan Anna Kemp.

Anna is bekend van Natuurlijk Buiten, een natuur & theetuin met bed and breakfast activiteiten dat ze runt samen met haar partner Aart. Van jongs af aan ontwikkelde ze een passie  voor het landleven, natuur en tuinen. De liefde voor groen is haar met de paplepel ingegoten. Ze deed deelopleidingen Biologie en Tuin- en landschapsinrichting en startte in 2015 met het adviesbureau NatuurlijkBuiten gespecialiseerd in natuurtuinen en boerenerven of boerderijtuinen. Ze heeft 25 jaar gewerkt bij Vogelbescherming Nederland en is nu in haar vrije tijd actief als bestuurslid van de VAL Oude IJssel, voorzitter van Vrouwen van Nu Sinderen en lid van diverse werkgroepen betreffende Groen.

Laten we met zijn allen gaan voor een groene, biodiverse gemeente met ruimte voor circulaire landbouw en natuurinclusieve landbouw en veehouderij. Koop en eet lokale, gezonde biologische produkten! Daarmee wordt het landschap biodiverser en krijgen dieren een beter leven. Wij hebben zelf de troeven in de hand om dit te verwezenlijken. 

Zij leidde ons door een presentatie met als thema “Streven naar de groenste gemeente van Nederland.” Hoe krijgen we dat voor elkaar? Anna’s oplossing: Zet kleine stappen met simpele maatregelen. Dat kan al door de inwoners aan te zetten tot vergroening van eigen tuin. Beloon dit ook. Maar ook de gemeente zelf is aan zet in dit proces. Tijdens de presentaties ontstonden er diverse discussies met Anna om zaken te verduidelijken en/of nog scherper neer te zetten. Maar de over-all boodschap was toch wel; “Laten we met zijn allen gaan voor een groene, biodiverse gemeente met ruimte voor circulaire landbouw en natuurinclusieve landbouw en veehouderij. Koop en eet lokale, gezonde biologische produkten! Daarmee wordt het landschap biodiverser en krijgen dieren een beter leven. Wij hebben zelf de troeven in de hand om dit te verwezenlijken”. 

Iedereen werd door een van de aanwezigen  opgeroepen om Google als zoekinstrument te vervangen door Ecosia. Elke zoekopdracht wordt gecompenseerd met 1 kg CO2 reductie. Elke 1.3 seconde plant Ecosia een boom vanuit reclameopbrengsten. Na de pauze werden alle aanwezigen door Geert Teunissen volgens de vaste Pro! On Tour werkwijze aan het werk gezet. Aan de hand van de speerpunten van PRO! wat betreft Groen ging men in groepjes aan de slag om PRO’s motto Meedenken, Meedoen, Meebeslissen! In de praktijk te brengen. 

Het was een zinvolle avond waarin we als Pro! veel hebben opgehaald om onze doelstelling meedenken, meedoen en meebeslissen! Waar te maken. 

Met een dankwoord en een bloemetje voor onze inleidster Anna Kemp en een bedankje voor alle aanwezigen voor hun inbreng, aan Geert Teunissen onze avondvoorzitter voor de voortreffelijke organisatie en atletiekvereniging Atletico voor het beschikbaar stellen van de kantine besloot onze lijsttrekker Gulden Siner deze PRO! On Tour Groen bijeenkomst.

Picture of Jan Vesters

Jan Vesters

Voorzitter PRO!
Auteur van dit artikel
Lijst PRO! nr 20