Leestijd: 2 minuten

In ons streven om klimaatverandering te bestrijden richten we ons voornamelijk op het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar voor het voortbestaan van leven op onze planeet is behoud en herstel van biodiversiteit minstens zo belangrijk. Toch weten veel mensen niet wat biodiversiteit precies is. Wij leggen uit: wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk?

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten- en diersoorten op aarde. De kracht van de natuur wordt bepaald door de hoeveelheid èn de diversiteit aan soorten. Net als met de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer is het slecht gesteld met de verscheidenheid aan planten en diersoorten op aarde. Dit heeft een wezenlijke invloed op het welzijn van de mens. Wist u dat er volgens de IUCN een miljoen soorten met uitsterven bedreigd worden? De mens is al gauw geneigd te zeggen dat het wel mee valt maar daar zit hem nou net de valkuil.  Het verlies aan biodiversiteit is dus een serieus probleem!

De mens is al gauw geneigd te zeggen dat het wel mee valt maar daar zit hem nou net de valkuil

Sinds 1970 zijn populaties vissen, vogels roofdieren, reptielen en amfibieën met 68 procent geslonken en zullen zonder ingrijpende maatregelen de komende decennia tussen de 500.000 en 1 miljoen plant- en diersoorten uitsterven. Uiteraard zien we om ons heen dat de gemeente een goede weg is ingeslagen als het gaat om het aanbrengen van biodiversiteit. Maar het kan beter! 

PRO! is onder meer een voorstander van natuur inclusief bouwen. Dat wil zeggen dat er groene ruimten om (overheids)gebouwen en  bedrijven worden aangelegd. We leggen geen zonnepanelen op kostbare natuurgrond, dit behouden we voor de natuur zelf. We zien graag dat er natuur in nieuwe bouwprojecten wordt aangelegd. Ook maken we de weg vrij voor de bouw van Tiny Houses, die (eventueel in kleine) de kernen gebouwd worden zodat daar de leefbaarheid op orde blijft. Ook zouden deze in combinatie met de aanleg van nieuwe natuur, op de grond van stoppende boeren kunnen worden gebouwd, waardoor de boer een andere vorm van inkomsten krijgt. Maar dan wel in een landschap wat natuurwaarde behoudt. 

PRO! is onder meer een voorstander van natuur inclusief bouwen

Ook vinden wij het belangrijk dat scholen die nu omgeven zijn van betonnen tegels plannen maken en ten uitvoer brengen die de natuur in de directe omgeving terugbrengt. Hoe mooi is het dat onze jongsten opgroeien en scholing krijgen in een natuurlijke omgeving. Ook geeft de groene omgeving kansen voor educatie en leren welke waarde de natuur voor de toekomstige generaties oplevert. 

In ons verkiezingsprogramma leest u wat we nog meer belangrijk vinden m.b.t. het thema groen en natuur. U zult het in meerdere thema’s terugvinden omdat Groen en Natuur vele raakvlakken heeft.