Leestijd: 3 minuten

Minister Carola Schouten van Armoedebeleid (ChristenUnie) geeft gemeenten groen licht om te beginnen met het uitkeren van de energietoeslag van zo’n 800 euro voor huishoudens met een laag inkomen. De wetswijziging moet nog door de Eerste en Tweede Kamer worden behandeld, maar omdat veel mensen nu al kampen met hoge rekeningen, hoeven gemeenten daar niet op te wachten.

Tegemoetkoming
De wetswijziging, die minister Schouten vandaag bij de Tweede Kamer indient, zorgt ervoor dat zo’n 800.000 huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum een eenmalige tegemoetkoming krijgen om de stijging van de energierekening te dempen.

Snel lucht bieden
‘Voor veel huishoudens met een kleine beurs is de nood hoog door de gestegen energieprijzen, duurdere boodschappen en de hoge prijzen aan de pomp’, licht Schouten toe. ‘Ik vind het belangrijk dat gemeenten deze huishoudens nu snel lucht kunnen bieden.’ Daarom mogen gemeenten, vooruitlopend op de nieuwe wet, alvast beginnen met het uitkeren van de toeslag.

Belastingdienst
Dat gemeenten niet op de formele wetswijziging hoeven te wachten, was ook een wens van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Sommige gemeenten waren er zelfs al mee begonnen. De VNG wilde overigens aanvankelijk liever dat de Belastingdienst de regeling zou uitvoeren, gekoppeld aan de huur- of zorgtoeslag. Maar was volgens het rijk niet mogelijk.

Hard geraakt
Het ging in eerste instantie om een bedrag van zo’n 200 euro per huishouden, maar afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend dat het bedrag verviervoudigd wordt, tot 800 euro. De wethouders van de vier grote steden gaven eerder al aan dat de 200 euro ontoereikend was, en pleitte voor een toeslag van 1000 euro. Inwoners met lage inkomens worden hard geraakt, schreven de G4-wethouders aan het kabinet. ‘Zij hebben veel vaker een flexibel energietarief, wonen vaker in slecht geïsoleerde huizen en besteedden al een veel groter deel van hun inkomen aan energie, voordat de prijzen explodeerden.’ 

Zelf melden?
De energietoeslag gaat in ieder geval naar alle huishoudens die rondkomen van een minimumuitkering, zoals de bijstand. Het kabinet heeft eind vorige week besloten het richtbedrag voor de eenmalige energietoeslag te verhogen van € 200 naar € 800. Huishoudens met een bijstandsuitkering en een IOAW- of IOAZ-uitkering krijgen de toeslag automatisch. Daarnaast is de regeling ook bedoeld voor andere groepen met een laag inkomen, zoals AOW’ers zonder aanvullend pensioen of werkende armen. Deze groepen kunnen zich zelf melden bij de gemeente.

Actie ondernomen door PRO!
PRO! heeft via een ingezonden brief een verzoek aan het college gericht. De inhoud luidt:

Geacht college, 

De problematiek rondom de explosieve stijging van energiekosten wordt helaas groter en groter. Het kabinet heeft een regeling in de maak op basis van de kamerbrief van 10 december 2021 (zie bijlage).

Inmiddels is hiervoor een wetswijziging op d.d. 26 februari jl. ingediend. Dus de kaders zijn bekend. Minister Carola Schouten verwacht dat het wetsvoorstel medio maart 2022 in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Dit betekent dat onze inwoners op z’n vroegst eind april 2022, dus na de winter, kunnen rekenen op de in de bijlage genoemde € 200,-. 

De gemeente Den Haag doet er nog een schepje op en verhoogt dit bedrag naar € 300,-. Een aantal gemeenten zoals Tilburg, Dalfsen, Dortrecht (Bron: Trouw dinsdag 1 maart 2022), Steenwijkerland (Bron: brief Binnenlands Bestuur 25 februari jl.) en anderen gemeenten willen daar niet op wachten en betalen het bedrag nu al bij voorschot uit. Het verzoek van PRO! aan het college is, net zoals de hierboven genoemde gemeenten, niet te wachten tot begin mei 2022 voor de daadwerkelijke uitbetaling van het bedrag aan onze inwoners en dit bij voorbaat al te doen. Graag ontvangen wij binnen afzienbare tijd een reactie op dit verzoek.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen! Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via onderstaand formulier!
Picture of Gerard Mientjes

Gerard Mientjes

Secretaris PRO!

Contact formulier fractie PRO
Middels dit formulier kunt u contact opnemen met de fractie PRO! een fractieassistent of een raadslid van PRO!
Telefoonnummer