Leestijd: 4 minuten

Tijdens de tweede termijn van de algemene beschouwingen voor de begroting van de aankomende jaren van onze gemeente sprak namens PRO! Fractievoorzitter Gülden Sinder-Sir de gemeenteraad toe. Onderstaand de tekst die zij gedurende de raadsvergadering uitsprak.

 

Geachte voorzitter, raadsleden, college, toeschouwers op de publieke tribune, pers en thuis.

Het is een goede gewoonte om bij aanvang van deze tweede termijn alle leden van het ambtelijk apparaat te bedanken voor hun inspanningen. Zij doen hun best om ons een zo overzichtelijk mogelijke begroting te presenteren en dat lukt jaarlijks steeds beter en dat geeft de fracties de mogelijkheid hierop realistisch te reageren. Dank daarvoor. Niet in de laatste plaats wil PRO! ook de griffiemedewerkers bedanken. Bedankt voor jullie uitmuntende zorg.

Ja voorzitter om maar gewoon met de deur in huis te vallen. Ik heb volgens mij iedereen, alle acht fracties aandacht horen besteden aan de steeds groter wordende groep inwoners die in de problemen komt door o.a. de stijgende energieprijzen. Voorzitter volgens mij hoeven wij het niemand uit te leggen: het zijn moeilijke tijden voor een groeiend deel van onze inwoners. Het is daarmee ook een moeilijke tijd om een begroting samen te stellen waarbij we oplossingen bieden voor de grote zorgen van deze tijd en tegelijkertijd onze gemeente niet op slot doen door investeringen te stoppen. Dat is een lastig evenwicht, maar wij moeten samen als gemeenteraad heldere keuzes maken.

Die keuzes staan wat ons betreft voor bestaanszekerheid. In een periode waar de bestaanszekerheid onder druk staat, de gevolgen voor inwoners, gezinnen en ondernemers voelbaar zijn. Zullen we oog moeten hebben op de leefbaarheid, we merken dat steeds meer inwoners betalingsachterstanden hebben en verder in de problemen komen. Juist nu, moeten we onze inwoners ondersteunen! PRO! is dan ook blij met de motie ’Bestaanszekerheid’ die we gezamenlijk raadsbreed hebben ingediend.

Ten aanzien van onze motie inflatiecrisis wil ik namens mijn fractie het volgende opmerken: Wethouder Haverdil gaf aan dat de motie wellicht wel te vroeg komt en adviseerde deze aan te houden. Fractie PRO! heeft na intern beraad besloten deze motie aan te houden. Ja, voorzitter, misschien zijn wij wat te vroeg met deze motie. Dat zit in ons politieke DNA, PRO! is vooruitstrevend, progressief. Wellicht is de rest van de politiek nog niet helemaal klaar voor een progressieve manier van inkomensondersteuning. We zien ook dat er geworsteld wordt over de kosten die dit met zich meebrengt, maar zoals altijd gaan ook hier de kosten voor de baat uit. Nu de inkomensgrens verhogen werkt preventief voor later, brengt minder mensen in een schuldhulpverleningstraject of schuldsanering. Dat is niet alleen voor onze inwoners fijn, maar bespaart ons op de lange termijn ook de hoge kosten voor die trajecten. Denk daarbij alleen al aan de kosten voor bewindvoering, die ieder maand terugkomen en als kosten bijzondere bijstand bij de gemeente terechtkomen. We concluderen dat het zinvol is om een en ander in de commissie MO tot op punten en komma’s te bespreken.

We hebben de portefeuillehouder Ankersmit horen zeggen dat zij deze raadsperiode aan de slag gaat met de uitvoering van visie Landschap Natuur en Groene kernen waarin staat dat de visie Landschap Natuur en Groene Kernen het fundament is om te werken aan vergroening in onze gemeente. Voor een gezonde leefomgeving is vergroening een absolute must. Het is de belangrijkste opgave van dit moment voor de toekomst voor ons en onze kinderen. Wij hebben er vertrouwen in dat de portefeuillehouder ons op de hoogte houdt van de vorderingen middels een memo ten aanzien van dit onderwerp.

Voorzitter ik wil ingaan op de afzonderlijke bijdrage van mijn collega fractievoorzitter Elstak van het CDA van afgelopen maandag. De vragen ten aanzien van het bestand van Stoer. Door collega Elstak werd gezegd: maak de cijfers inzichtelijk van hoeveel mensen vanuit de uitkering aan het werk geholpen kunnen worden en hoeveel niet meer én doe er daar iets mee. Waarom zou je daarmee iets doen dan? Het kost onnodig veel tijd en energie en het helpt niemand sneller aan het werk. Ik ben het met de heer van Lange eens dat we minder star naar getallen moeten kijken en de realiteit onder ogen moeten zien dat voor een zekere grote groep dat géén haalbare zaak is. Wanneer een baan niet lukt voorzitter, is er een vangnet. Het is van belang dat je daar altijd terecht kunt en met respect wordt behandeld en wij hebben er alle vertrouwen in dat Stoer dit aardig in goede banen leidt. Uit het werkbezoek is PRO! nog duidelijker geworden dat STOER zich inzet op persoonlijke benadering vanuit vertrouwen en dat is hetgeen dat werkt. Dus: biedt maatwerk, sta regelmatig in contact en zorg ervoor dat er tijd is om mensen individueel te ondersteunen.

Dan voorzitter uw reactie op het onderwerp personeelstekort als portefeuillehouder Personeel. Er is bijna geen bedrijf of sector waar niet geklaagd wordt over personeelstekort. U gaf aan dat u uw best doet samen met het management voor dit probleem in onze gemeente, maar dat we met het uitvoeren van plannen afhankelijk zijn of we de mensen kunnen vinden die het werk moeten doen. Ik hoor graag van u welke sturing u concreet gaat geven aan personeelstekort. In hoeverre speelt parttime werken een rol? Kunnen bijvoorbeeld mensen die dat kunnen, langer werken? Zijn bijvoorbeeld betere arbeidsvoorwaarden een middel om het personeelstekort tegen te gaan? Graag hoor ik uw reactie hierop.

Dan voorzitter het onderwerp communicatie. We verwachten meer gebruik van de regelingen en dus ook meer kosten door de verbetering van de communicatie. De verbetering van de communicatie dient uit meer te bestaan dan een begrijpelijk taalgebruik. Er is ook een open en eropaf benadering nodig om inwoners met schulden te bereiken.

Tot slot dankt PRO! het college en de ambtelijke organisatie voor alle inspanningen om te komen tot een sluitende begroting waarmee wij instemmen.