Leestijd: < 1 minuut

De inbreng PRO! tijdens raadsvergadering van 25 mei 2023 ging over het haalbaarheidsonderzoek doorontwikkeling DRU Industriepark.

De eerste plannen en uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek zijn gepresenteerd in de commissievergadering. Daarin staat onder meer de plannen voor een hotel óp de SSP-hal en een groot museum.

De ideeën zijn aantrekkelijk maar we worstelen met de financiën. Dat is ook nu weer duidelijk. Daarom is belangrijk dat een vervolgonderzoek komt en gekeken wordt naar de financiële haalbaarheid.

Pro gaat ervan uit dat alle mogelijke invullingen serieus onderzocht worden. We verwachten een tijdige en regelmatige terugkoppeling van het college. Kan de wethouder deze toezegging doen?

Picture of Gülden Siner - Sir

Gülden Siner - Sir

Fractievoorzitter PRO!