Leestijd: 2 minuten

Twee moties die zijn behandeld tijdens de raadsvergadering van 25 mei jl. en die door PRO! zijn mede-ingediend zijn aangenomen. Zie moties voor de volledige iinhoud.

Motie vreemd – Lokaal Belang – Invoering jeugdonderscheiding
Met een jongerenonderscheiding voorziet de gemeente in een waardering en erkenning speciaal voor jongeren. Met deze waardering wordt de bijzondere inspanning of inzet zichtbaar gemaakt voor de inwoners van Oude IJsselstreek. De communicatie en publicatie daarover kan een stimulans en inspiratie betekenen voor andere jongeren in onze gemeente om zich in te zetten voor de samenleving.

Motie – Lokaal Belang, DePB, PvdA, PRO, VVD, ADA, D66 – Anders Wonen – 25-5-2023
De bedoeling is om binnen de vijf nieuw te ontwikkelen uitbreidingslocaties, 5% – 10 % van de kavels te reserveren waar anders/experimenteel gebouwd mag worden. Dit om te voorkomen dat door “Anders Bouwen” vertraging in de nieuw te ontwikkelen uitbreidingslocaties ontstaat. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de verdeling van de woningtypen en flexibiliteit toegepast te worden bij de uitgifte van de kaveloppervlakten, zodat potentiële bouwers zowel grote als kleine woningen kunnen realiseren. Indien nodig zal gebiedseigen kaders opgenomen worden in het bestemmingsplan. Middels deze motie worden potentiële bouwers opgeroepn om met elkaar en de gemeente Oude IJsselstreek te komen tot een ruimtelijke invulling waarbij het Didam-arrest wordt gerespecteerd.