Leestijd: 2 minuten

Jan Vesters, Voorzitter PRO!Armoedebeleid is een van de hoofdthema’s van Pro! Al jarenlang vragen wij hier binnen onze gemeentepolitiek hier aandacht voor. We zien dat onze zorg steeds meer gedeeld wordt door andere partijen. Dat is prima. Het was zelfs het hoofdthema van Prinsjesdag. Het is en was nooit onze bedoeling hier credits voor te krijgen maar we willen dat er iets aan het probleem gedaan wordt. Opvallend vinden we wel dat dat nu pas bij de meerderheid begint door te dringen.

Jaren geleden hebben we al gevraagd om publicatie van alle kindregelingen die we in onze gemeente hebben op een inlegvel bij de jaarlijks te verstrekken schoolgids. Een op de 15 kinderen in Nederland groeit op in armoede, hielden we iedereen voor. Dat heeft grote consequenties voor hun huidige maar ook voor hun latere leven. De toenmalige wethouder, daarin ondersteund door de andere partijen, wilde daar niet aan. Een kwaadwillende zou daar de conclusie aan kunnen verbinden dat hij bang was dat dat de gemeente Oude IJsselstreek teveel geld zou kosten. Misschien tijd om ons idee alsnog uit te voeren.

Zelfs tweeverdieners kunnen met armoede te maken krijgen!

Nu hebben we als Pro! de motie Bestaanszekerheid op de raadsagenda gezet. Het inkomen van de gemiddelde Oude IJsselstreek inwoner is lager dan dat van de rest van Nederland en daardoor verwachten we dat er behoorlijk wat inwoners in financiële moeilijkheden zijn of komen. Met deze motie willen we hen helpen. De wirwar aan regelingen begint zo groot te worden dat professionele ondersteuning onontkoombaar is.

Tegenstanders zullen zeggen dat in andere delen van de wereld de armoede veel groter is dan in Nederland. De gemiddelde armoedegrens in de wereld ligt op 57 euro, onze bijstandsuitkering is 20x zo hoog. Klopt. Maar helaas is armoede geen objectief begrip. Zelfs tweeverdieners kunnen hiermee te maken krijgen! Daarom zijn wij als Pro! blij met alle landelijke en gemeentelijke maatregelen om onze inwoners tegemoet te komen met een aantal maatregelen. Kwaadwillenden schuiven deze plotselinge ommekeer op de angst voor een slechte uitslag bij de komende verkiezingen. Pro! gaat uit van het positieve en is blij met deze ommekeer. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!