Leestijd: 3 minuten

In iedere Nederlandse gemeente moeten inwoners afvalstoffenheffing betalen. Ook in Oude IJsselstreek. De kosten die het ophalen en verwerken van ons afval met zich meebrengen, moeten daar van betaald worden. Een gemeente mag dat geld nergens anders aan besteden.

Hergebruik
We leven in een tijd dat er een steeds groter tekort aan grondstoffen komt. We gaan dan ook steeds meer grondstoffen hergebruiken. Papier, groente- en tuinafval, plastic, restafval; we hebben er aparte containers voor. Het grootste deel van de Nederlandse papierproductie bestaat al uit hergebruikt papier. We sparen daarmee bomen. Ook plastic wordt steeds vaker hergebruikt, evenals metalen. Een goede zaak vindt PRO!

Kosten afval stijgen
Toch wordt er nog altijd papier, gft-afval, plastic, metaal en melkpakken in de grijze container gedaan. De inhoud van de grijze container wordt niet hergebruikt, maar rechtstreeks naar de vuilverbranding gebracht. Dat is niet alleen jammer, omdat de grondstoffen niet hergebruikt worden, maar ook slecht voor het milieu, het kost veel energie en is boven alles schreeuwend duur. De tarieven voor het verbranden van restafval zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Een ton restafval verbranden kostte in 2022 bij verschillende vuilverbrandingen al € 155,-. En dat wordt steeds duurder. In onze gemeente wordt meer dan 110kg restafval per inwoner opgehaald. Ruim 4,4 miljoen kilo. Ruim 4400 ton dus. 4400 ton x € 155 = € 628.000,-. Geld dat de inwoners betalen via de afvalstoffenheffing. En dat wordt ieder jaar meer. Niet omdat we meer weggooien, maar omdat vuil verbranden ieder jaar duurder wordt.

Vervuiler betaalt
Oude IJsselstreek wil dat de vervuiler betaalt. Wie zijn afval goed scheidt, hoeft bijna niets in de grijze container te gooien. Plastic gaat in de oranje Kliko, papier in de blauwe, blikjes lever je in, melkpakken gaan ook in de oranje, etensresten en tuinafval gaan in de groene, batterijen lever je ook in, enzovoort. En kattenbakkorrels dan? Biologisch afbreekbare korrels mogen in de groene. En luiers? Daar zijn speciale inleverpunten voor, waar je je luiers gratis mag dumpen. En PRO! heeft geregeld dat mensen, die veel medisch afval en incontinentiemateriaal hebben, daar een aparte grijze Kliko voor krijgen, die ze kosteloos aan de weg mogen zetten.

Goedkoper uit
In feite hoef je dus bijna niets in de grijze bak te doen. En hoef je die dus ook bijna niet aan de weg te zetten. Als je de grijze container dertien keer per jaar aan de weg zet, kost je dat € 110,50 op jaarbasis. Doe je dat twee keer, kost je dat 17 euro. Dat scheelt je € 93,50. En als je geen dief van je eigen portemonnee bent, kijk je wel uit wat je in de grijze bak gooit.

Vrijstelling lage inkomens
Voor gezinnen die een inkomen hebben dat lager of gelijk aan de bijstand is, geldt dat ze vrijgesteld mogen worden van afvalstoffenheffing. Dat is landelijke regelgeving. In het oorspronkelijke voorstel van het College van B&W stond, dat die vrijstelling alleen zou gelden voor het basistarief. PRO! heeft voorgesteld, om die vrijstelling ook voor vijf keer legen van de grijze Kliko te laten gelden. En omdat de meerderheid van de gemeenteraad daar mee instemde, is dat voorstel aangenomen.

Conclusie
Zo snijdt het mes aan twee, of eigenlijk meer, kanten.
* Meer afval wordt hergebruikt
* Minder afval wordt verbrand; minder milieuvervuiling
* En zelf betaal je minder afvalstoffenheffing.

Picture of Gülden Siner - Sir

Gülden Siner - Sir

Lijsttrekker PRO!
Fractievoorzitter