Leestijd: 2 minuten

Bestaanszekerheid
Iedereen heeft het erover, maar wat is het precies?  De corona-uitbraak, de Oekraïnecrisis en de stijgende energieprijzen hebben mede geleid tot meer landelijke politieke aandacht voor bestaanszekerheid. De aandacht richt zich vooralsnog vooral op bestaansonzekerheid gerelateerd aan werk- en inkomensonzekerheid en de daaraan gekoppelde armoede en schuldenproblematiek. van het verhaal. Bestaansonzekerheid is al veel langer een veenbrand die woekert met veel meer impact dan op inkomen alleen.

Miljoenennota
Op dinsdag 19 september heeft het demissionair kabinet zijn plannen met bijbehorende begrotingen ontvouwd. De Miljoenennota rept maar liefst dertien keer over ‘bestaanszekerheid’, een duidelijke rode draad door het document. Het kabinet investeert komend jaar € 2 miljard in structurele maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen kan meekomen in de samenleving, en om te voorkomen dat de armoede stijgt. Het kwartje is gevallen.

Bestaanszekerheid gaat niet alleen over inkomen. Het gaat ook over het onderdeel zijn van een gemeenschap. Over de toegang tot werk, wonen, zorg en onderwijs. onzekerheid is een complex probleem dat om een integrale en structurele aanpak vraagt. Een centrale aanpak met een centrale rol voor de centrale overheid. Dus zorgen voor een toereikend inkomen en zorgen voor een voorspelbaar en toegankelijk stelsel dat structureel uitvoerbaar is. 

Bestaanszekerheid verbeteren
Financiële bestaanszekerheid gaat niet alleen om voldoende inkomen, maar het stelsel moet ook voorspelbaarder en toegankelijker, zodat huishoudens ook echt krijgen waar ze recht op hebben. In de miljoenennota van het demissionaire kabinet en bij de komende verkiezingen draait het bijna alleen maar om bestaanszekerheid. Het kwartje is gevallen.

Kinderen verdienen goede kansen

Elke dag ontbijten, een fiets of geld voor de bus en een computer om huiswerk op te maken zijn voor hen niet vanzelfsprekend. PRO! voelt voor deze kinderen een zware verantwoordelijkheid. Ook zij verdienen goede kansen voor hun toekomst. In de gemeenteraad blijven wij er op hameren dat gemeentelijke voorzieningen voor deze gezinnen goed bekend en makkelijk aan te vragen zijn. We kunnen niet alles doen, maar wel doen wat we kunnen.

 

PRO! organiseert op 29 november een PRO! on Tour inzake dit thema. Klik hier voor meer informatie!

Picture of Gülden Siner - Sir

Gülden Siner - Sir

Lijsttrekker PRO!
Fractievoorzitter