Leestijd: 2 minuten

Beste lezers

Als je bezig bent met overleven leef je onvrij. Dat was het gedachtengoed bij de Algemene politieke beschouwingen op het jaar 2024 die werd uitgesproken door fractievoorzitter GÚlden Siner. 

Op maandag 6 november 2023 is de eerste en tweede termijn behandeld inzake de begroting 2024. Verschillende sprekers spraken hun algemene politieke beschouwingen uit over het genoemde onderwerp. Ook PRO! droeg daarbij een steentje bij. Fractievoorzitter Gülden Siner sprak in haar beschouwingen onder andere over bestaanszekerheid, Minimabeleid en de toegangelijkheid van de diverse regelingen, het onderwijs en het groenbeleid.

Als je bezig bent met overleven leef je onvrij

Daarnaast diende PRO! samen met andere partijen een drietal moties aan. Zowel de tekst van voorzitter Gülden Siner als ook de aangekondigde moties kunt u onderstaand raadplegen.

 

Contact formulier fractie PRO
Middels dit formulier kunt u contact opnemen met de fractie PRO! een fractieassistent of een raadslid van PRO!
Telefoonnummer