Leestijd: 2 minuten
Noord tak spoorroute
Noord tak spoorroute

De Noordtak, een verlenging van de Betuwelijn die vanaf Zevenaar langs de A18 en boven langs Lichtenvoorde en Groenlo zou kunnen komen, houdt de gemoederen binnen PRO! bezig. Het gaat om een spoorsnelweg voor goederenvervoer richting Twente.

Nut en noodzaak
PRO! is van mening dat nut en noodzaak niet helder is in het onderwerp “Noordtak”. Hoe wenselijk is een Noordtak die de Achterhoek doorsnijdt? Het is in deze kwestie belangrijk om samen op te trekken in de regio.  Zo kunnen de ontwikkelingen nauw in de gaten gehouden worden en kan er ook naar  andere mogelijkheden gekeken worden, zoals bijvoorbeeld een Duitse variant van de Noordtak. Een grondige tracéstudie is onontbeerlijk. Naast de tracéstudie zien wij een onderzoek naar de mogelijkheid óf de N18 kan worden verbreed en is deze optie niet een toekomstbestendigere optie voor de Achterhoek? Voor ons is in ieder niet wenselijk een snelweg aan te leggen op basis van afwegingen van de Noordtak en andersom ook niet. Kortom: We weten gewoon totaal niet wat ons allemaal te wachten staat, dus we mogen wel wat meer van ons laten horen. Dat hebben we gedaan, samen met andere partijen, door de motie in te dienen tijdens de raadsvergadering van d.d. 21 januari 2022.

Picture of Gülden Siner - Sir

Gülden Siner - Sir

Lijsttrekker PRO!
Fractievoorzitter