Leestijd: 2 minuten

Laten we stoppen met wijzen naar jongeren, maar met de jongeren in gesprek gaan!

Van jongeren in mijn omgeving en vanuit mijn werk als turntrainster hoor ik veel onderwerpen die spelen onder jongeren. In de Oude IJsselstreek zijn de afgelopen jaren veel jongerenwerkers en voorzieningen voor jongeren verdwenen. Dit zorgt voor meer eenzaamheid onder jongeren, maar als jongeren elkaar wel opzoeken zorgt dat soms weer voor overlast.

Er waren eerder veel meer tieneravonden, jamsessies met bandjes of andere sport, muziek of kunst gerelateerde activiteiten. Gelukkig zijn er ook nu wel weer goede initiatieven, maar dit dekt nog niet de hele gemeente. Dit moet vooral samen met de jongeren worden uitgebreid. In de praktijk werkt het vaak zo dat er meer over de jongeren wordt gepraat dan met de jongeren. Jongeren zien de samenleving op een andere manier dan de ouderen en hebben vaak hele creatieve ideeën en oplossingen. Daar moeten we gebruik van maken. PRO! heeft al diverse belangrijke punten opgehaald bij de jongeren.

 

Waar wil PRO! in ieder geval op inzetten voor de jongeren?

  • Betaalbare woonruimtes voor jongeren, zowel huur en koop. Ook alternatieve woonvormen, zoals een Tiny House. Betere regelingen en advies om dit te financieren.
  • Uitbreiding jongerencoaches en ontmoetingscentra met werkateliers voor kunst, muziek sport en educatie. Laten we daarbij het gewoon even chillen vooral niet vergeten.
  • Een jongerenraad en een jongerenburgemeester. Om jongeren meer te betrekken bij de besluiten die genomen worden in de gemeente.
  • Organiseren van meer samenwerking van alle ketenpartners waronder: 0315 jongeren Buurtzorg Jong, scholen, Helpgewoon Buurtsport, Almende, sportverenigingen enz. Dan is er veel meer mogelijk.

Laten we het vooral samen doen! Meedenken, Meedoen, Meebeslissen!