Leestijd: 2 minuten

It takes a village to raise a child.
Vaak komen veel van de mooiste herinneringen uit onze jeugd. Een tijd waar wij belangrijke vrienden ontmoeten en je de basis legt voor dat leven wat komen gaat. De tijd van je eerste echte verkering, en die docent waar je ongefundeerd collectief een hekel aan had. Waar je echt ontdekt wat de samenleving voor je inhoud, waar je een mening vormt en ervaart hoever de grenzen van de samenleving passen en waar deze volgens jou opgerekt moeten worden. Kortom, onze jeugd is een ongelofelijke waardevolle tijd.

Maar helaas is niet iedereen een mooie jeugd gegund. Op het pad van opgroeien krijg je met veel hindernissen te maken en zal je een vangnet moeten hebben om deze te overwinnen. Helaas komt het maar al te vaak voor dat jongeren dat vangnet niet hebben. Zij lopen vast in het web van plichten verleidingen en regels.

Dankzij een motie van Pro! Werd het masterplan Jongeren door de gemeenteraad aangenomen. Hierdoor wordt het mogelijk om te gaan onderzoeken of het haalbaar is om ontmoetingscentra voor jeugd te realiseren in elke grote kern van onze gemeente. In het masterplan jeugd wordt ook het idee van een jongerenraad besproken. Deze door het college van burgemeester en wethouders geaccordeerde jongerenraad is onafhankelijk van de politieke partijen en zal gevraagd en ongevraagd advies kunnen uitbrengen aan het college en gemeenteraad inzake beleid jeugd en jongeren.

Pro! Is groot voorstander van deze vorm van participatie en ziet dan ook graag dat er door de volgende wethouder vaart wordt gemaakt om deze jongerenraad snel te realiseren.

Volgens Pro! Kan je door juist te investeren in onder andere preventief jongerenwerk waarin er vooral samen met onze Jeugd gekeken wordt naar welke activiteiten op het gebied van voorlichting, vrije tijdsbesteding en talentontwikkeling nuttig zijn om een stabiele toekomst op te bouwen. Hierdoor zal de druk op de Jeugdzorg verminderen.