Leestijd: 2 minuten

Het is vast niemand ontgaan, de verkiezingen komen er aan. Dit is de periode dat er gegarandeerd mooie voorstellen worden gedaan die in de meeste gevallen nooit worden gerealiseerd. Ook is het weer de tijd dat ineens de inwoner weer centraal staat. De politiek wil in eens weer graag “luisteren” naar haar burger. En dus is dit jaar het onderwerp wonen een hot item. Voor jong en oud, er moet gebouwd worden. De jeugd moet een kans krijgen op woonruimte en onze ouderen moeten hun woning maar even afstaan door in leeftijd bestendige appartementen te gaan wonen zodat starters hun huidige woningen kunnen gaan bewonen. 

Maar heeft iemand ooit gevraagd aan onze ouderen of zij willen verhuizen? Of zij die woning die al bijna een leven lang in bezit is willen inruilen voor een appartementje met een balkonnetje? En kunnen onze starters de bestaande woningen überhaupt wel betalen? Wat doen wij voor de doelgroep jongeren die niet kunnen kopen? Hebben wij voldoende huurwoningen voor deze doelgroep? En waar kunnen onze dak- en thuisloze jongeren terecht? Maar ook ouderen die wel graag wat kleiner willen gaan wonen vinden amper een geschikte woonruimte.

Eind van die maand zou er een duidelijk antwoord zijn hoe het gebouw geschikt gemaakt zou kunnen worden voor bewoning of dat er andere plannen nodig zijn.

Tot dat er op 13 januari van dit jaar in de Gelderlander een artikel verschijnt met als titel “mogelijk meer tijdelijke woonruimte voor jongeren in de Wesenthorst”. In dit artikel wordt aangegeven dat er een onderzoek loopt waaruit de conclusie moet worden getrokken of het haalbaar is woonruimte te creëren in het leegstaande schoolgebouw. Eind van die maand zou er een duidelijk antwoord zijn hoe het gebouw geschikt gemaakt zou kunnen worden voor bewoning of dat er andere plannen nodig zijn. Ook wordt er in het artikel in een bijzin genoemd dat een combinatie tussen ouderen en jongeren bewoning ook een optie zou zijn. Maar u raad het al. Vanaf het verschijnen van dit artikel in de Gelderlander is het over dit onderwerp weer angstvallig stil bij de twee wethouders van Lokaal Belang.

Pro! heeft tijdens de twee thema avonden Wonen en Jeugd een duidelijk signaal ontvangen van onze inwoners.

PRO! heeft tijdens de twee thema avonden, de zgn. PRO! ON TOUR avonden Wonen en Jeug, een duidelijk signaal ontvangen van onze inwoners. Hier worden wensen uitgesproken die duidelijk wijzen naar een permanente bestemming voor het Wesenthorst gebouw en haar omgeving. In een eerder artikel hebben wij al gesproken over een “integraal jongerencentrum” waar begeleid, zelfstandig en tijdelijke bewoning samen met activiteiten, talentenontplooiing en daar waar nodig hulpverlening mogelijk is. Dit alles onder bezielende ondersteuning van jongerenwerkers en hulpverleners. Daarnaast is het zeker mogelijk om op het omliggende terrein woonruimte te creëren voor onze oudere inwoners die graag wat kleiner willen gaan wonen maar wel in een dynamische omgeving willen leven. Ik zie een prima uitvoerbaar idee dat vanuit onze inwoners komt en zo snel als mogelijk gerealiseerd moet worden!