Leestijd: 2 minuten
Jan Vesters
Jan Vesters

Beste lezers

Met trots presenteren we het 1e verkiezingsprogramma van PRO! waarin onze speerpunten zijn opgenomen voor de komende vier jaar. Dit programma is tot stand gekomen met behulp van veel mensen binnen en buiten PRO! Veel input hebben we opgehaald dankzij de vele gesprekken met onze inwoners én tijdens de PRO! ON TOUR bijeenkomsten. 

Uiteindelijk ligt er een dynamisch programma. Het is nooit af. Nieuwe inzichten, nieuwe input en ontwikkelingen zorgen ervoor dat we het voortdurend gaan bijstellen. Natuurlijk houden we iedereen daar via Social Media van op de hoogte. Samen met onze inwoners willen we het feest van de burgerparticipatie vieren: het feest van meedoen, meedenken en meebeslissen. Dus van echte inspraak. 

Laat de verkiezingsdag op 16 maart a.s. het feest van onze inwoners worden. Een PRO! feest van de overwinning van de democratie, een dag die we ons nog lang zullen herinneren in de gemeente Oude IJsselstreek als de dag van dé ommekeer.

Voor nu en voor de toekomst vragen we aandacht voor het volgende: blijf ons voeden met uw inzichten over belangrijke thema’s. Ons bestaansrecht ontlenen we aan uw inbreng en steun. Samen met alle inwoners willen wij staan voor een mooie gemeente Oude IJsselstreek!

Namens alle mensen die aan het programma hebben bijgedragen wens ik u veel leesplezier toe!

Voor het verkiezingsprogramma klikt u hier, of u kiest in het menu voor en vervolgens op . U kunt het online bekijken of downloaden. Lees de instructies op de pagina, het wijst zich vanzelf. Veel leesplezier!

Jan Vesters
Voorzitter PRO!