Leestijd: < 1 minuut

Een groene, biodiverse gemeente met ruimte voor natuurinclusieve bedrijven op een gezonde bodem.
Oude IJsselstreek is een mooie, groene gemeente. Toch moeten we hard aan de slag. Vooral op gebied van biodiversiteit en bodemgezondheid. Een gezonde bodem zorgt voor gezond voedsel, resistentie tegen ziekten en plagen, CO2 opslag en opslag van regenwater. Biodiversiteit is noodzakelijk voor een veerkrachtig ecosysteem dat klimaatverandering kan opvangen.

PRO! zet zich daarom volop in voor dit thema

Ten eerste willen we dat de gemeente een ecoloog in dienst neemt, die toeziet op ecologisch beheer en aanleg van groen. Veel meer groen en biodiversiteit in de kernen door Tiny forests (inheemse minibosjes) en plukbosjes aan te planten, die ook een educatieve functie hebben. Er komen -naast bomen-, groene gevels en daken en we stimuleren zoveel mogelijk groen in de tuinen. Water wordt afgekoppeld en we zorgen voor wadi’s en waterdoorlatende verharding waar mogelijk.

In het buitengebied zorgen we, samen met boeren, voor een gezonde bodem door te helpen met de omslag naar natuurinclusief bedrijf. Samen planten we heggen, struwelen en groene verbindingszone’s aan.

Vergroenen kunnen we niet alleen. Daarom doen we dit samen met onze inwoners, waarbij burgerinitiatieven zeer welkom zijn!

Picture of Gülden Siner - Sir

Gülden Siner - Sir

Lijsttrekker PRO!
Fractievoorzitter

Contact formulier fractie PRO
Middels dit formulier kunt u contact opnemen met de fractie PRO! een fractieassistent of een raadslid van PRO!
Telefoonnummer