Leestijd: 3 minuten

“De Wegwijzer in Sinderen gaat deze zomer dicht” en “Paraat Scholen ziet geen toekomst meer voor de kleine kernen”. Dit zijn een paar koppen van de afgelopen weken. Het (voorlopig) droevig einde van een jaar lang actie om deze sluiting te voorkomen. PRO! gaat voor minimaal één basisschool of een dependance in elke kern. Scholen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de kleine kernen.
Onze argumenten:

 • Grote gevolgen voor de leefbaarheid:
  Geen basisschool maakt een dorp minder aantrekkelijk voor gezinnen met kinderen. Dat
  betekent geen nieuwe vestigingen, krimpende verenigingen enz. De school is een
  ontmoetingsplek waar heel veel contacten tussen inwoners plaatsvinden;
 • De verkeersveiligheid en het milieu:
  Sinderen ligt op fietsafstand van Varsseveld, Silvolde en Breedenbroek via 60 km wegen waar veel harder dan toegestaan over gereden wordt. Niet bepaald een geruststellende gedachte.
  Resultaat hiervan: kinderen moeten naar school gebracht, vaak met auto’s. Dat betekent een
  forse toename van de verkeersbewegingen en dit is slecht voor het milieu. PRO! staat voor
  thuisnabij onderwijs;
 • In het verleden waren kleine scholen vaak zwakke scholen:
  Dit is al lang achterhaald. Er zijn zwakke kleine scholen, maar ook zwakke grote scholen. Dit
  heeft niets te maken met de grootte van een school;
 • De sociale component:
  Kinderen moeten spelen met vriendjes/vriendinnetjes. Op school worden die afspraken gemaakt. Nu haal je kinderen uit hun woonomgeving en wordt afspreken veel lastiger. Ook hebben ook volwassenen baat bij het openhouden van de school. Schoolgebouwen zijn bij uitstek de plaats voor ondersteunende activiteiten richting de hele gemeenschap. PRO! gaat ervoor dat die functie voor alle kleine kernen beschikbaar blijft;
 • Eigen onderzoek:
  In januari 2022 waren in het voedingsgebied voor De Wegwijzer 80 leerlingen in de leeftijdscategorie 4-12 jaar. Ruim voldoende dus voor instandhouding van de school;
 • Onze regio wordt steeds populairder:
  Dit wordt bevestigd in de bevolkingsgroei. Sorteer voor op de toekomst.

Het argument dat Paraat aanhaalt, is de onderwijskundige achtergrond. Namelijk dat je met 34 leerlingen te weinig mogelijkheden hebt voor groepsdiscussies en het maken van werkgroepjes. Bovendien wordt aangevoerd dat dit een hele zware taak betekent voor het onderwijzend personeel wat betreft de noodzakelijke differentiatie in het lesgeven én dat het helemaal lastig wordt voor eventuele invallers bij ziekte. Goede vaardigheden wat betreft klassenmanagement zijn een vereiste. Kleine scholen hebben per definitie hele goede leerkrachten nodig. PRO! gaat ervan uit dat die er voldoende zijn. We zien heel wat bevlogen leerkrachten op onze scholen! 

De kracht van een kleine school is dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar spelen en elkaar helpen. De betrokkenheid van de ouders is heel groot dat zien we vooral in Sinderen. De leerkrachten kennen elk kind en hun ouders. Er is een groot gevoel van veiligheid en vertrouwdheid. De leerkrachten zijn zeer flexibel en inventief om met combinatieklassen te werken. Wat ons betreft net als bij diverse kleine scholen in onze gemeente een schoolvoorbeeld van maatwerk.

Wat niet door het schoolbestuur wordt genoemd zijn de financiële consequenties. Een kleine school is relatief veel duurder dan een grote school. Indien dit argument een rol speelde, had met dit duidelijk moeten aangeven, dan hadden we samen naar een oplossing gezocht.
Echter voor het schoolbestuur was geen enkele optie bespreekbaar. Ook niet om het nog drie jaar te proberen. De wegwijzer moest gewoon dicht. De combinatie van deze factoren heeft ons inziens geleid tot de houding van het schoolbestuur. Wij zijn er van overtuigd dat door het naar buiten brengen van het voornemen van sluiting potentiële aanmeldingen achterwege zijn gebleven, omdat ouders (terecht) niet het risico wilden lopen dat hun kinderen na een hele korte periode van school moesten wisselen.

PRO! betreurt het besluit van Paraat en wil op korte termijn in gesprek gaan met Sinderens Belang en met de actiegroep om te kijken of er mogelijkheden zijn voor een vervolg. We kunnen het besluit niet voorkomen, maar willen graag een rol spelen bij de oplossing waarbij het belang van onze Sinderense inwoners centraal staat.