Leestijd: 2 minuten

Afval scheiden is goed voor het milieu, maar waarom eigenlijk? Het antwoord weet natuurlijk iedereen wel. Materialen worden gerecycled en dat spaart nieuwe grondstoffen en energie. Afval wordt op deze manier een waardevolle grondstof en kan opnieuw gebruikt worden door producenten.

Hoewel we al behoorlijk goed zijn in afval scheiden, kan het nog een stuk beter. Het gaat dan niet om de kwantiteit (hoeveelheid) maar om de kwaliteit van de stromen afval die gerecycled worden.

Zo vinden afvalverwerkers vooral bij textiel, gft en PMD veel afval dat daarin niet thuis hoort. Te veel vervuiling van gescheiden afval leidt ertoe dat het alsnog verbrand moet worden en niet als waardevolle stroom gerecycled kan worden. Ook worden plaatsen voor textielinname te vaak gebruikt voor het dumpen van ander huishoudelijk afval. Handhaven is hier een must en moet eigenlijk als onderdeel van het afval scheiden worden gezien.

PRO! vindt goede voorlichting en het gemakkelijker maken van het aanbieden van gescheiden afval een goede zaak. De gemeente is hiermee al goed op weg en we willen dit beleid graag daar waar nodig, aanvullen, verduidelijken en vergemakkelijken. We zijn géén voorstander van het betalen per lediging. Dit zet in straten en buurten alleen maar mensen tegen elkaar op. Immers niemand wil afval van de buurman of buurt betalen als dat ongezien in een container van een ander gedumpt wordt.

Wij willen met name over het restafvalbeleid met burgers in contact komen. Wellicht zijn er onder de inwoners prima ideeën voorhanden waar we als gemeente verder mee kunnen. We praten dus mét de inwoners en niet óver hen bij het maken van beleid. We komen graag in contact met u!