Leestijd: 2 minuten

Economie
We hebben in Nederlandse een hoog welvaartsniveau bereikt. De meesten van ons hebben een uitstekende gezondheid en niemand hoeft om te komen van de honger. En toch leven veel mensen onder de armoedegrens of hebben heel beperkt toegang tot de gezondheidszorg. Ook gaat onze welvaart ten koste van natuur en biodiversiteit. Dat heeft alles te maken met de manier waarop we onze economie op macro-niveau (de wereld-economie), maar ook op micro-niveau (de gemeente) hebben ingericht.

Hulp aan boeren
De economie van Oude IJsselstreek bestaat voor een belangrijk deel uit agrarische bedrijven en de maakindustrie. Een groeiend aantal van deze bedrijven hebben moeite om te overleven of om door te schakelen naar circulaire productiemethoden. PRO! heeft veel ideeën om bijvoorbeeld boeren in de gemeente hiermee te helpen. Boeren moeten duurzaam en biologisch produceren voor vnl. lokale markten en bijdragen aan de zo noodzakelijke natuurontwikkeling. 

Tiny house parken
Woningnood en ongebruikte boerderijerven gaat prima samen. Zij kunnen gebruikt worden voor de inrichting van Tiny House-parken. Bewoond door toeristen of jongeren. Voeg daar nieuwe natuur(uitbreiding) aan toe en het mes snijdt aan twee kanten.

Kenniscentrum
Oude IJsselstreek zou hét kenniscentrum moeten worden voor nieuwe technologieën. Bijvoorbeeld met productie van stikstof. Ideeën te over! En dat is goed voor het ondernemersklimaat in onze gemeente. Laten we niet vergeten dat in onze gemeente al een groot kenniscentrum bestaat m.b.t. onze voedselvoorziening en tal van andere branches. Wat zou het mooi zijn dat dit op diverse gebieden nog groter en beter wordt!

Keuzes
We staan met ons allen voor ingrijpende, toekomst-bepalende keuzes. PRO! wil een brede discussie over hoe we onze gemeente duurzaam gezond en toekomstbestendig kunnen gaan inrichten. En hulp en inzet van een kenniscentrum is daarbij een grote winst. Immers onze ondernemers kunnen kennis elders ook ten gelde maken en dat is weer gunstig voor onze economische ontwikkeling.

Contact formulier fractie PRO
Middels dit formulier kunt u contact opnemen met de fractie PRO! een fractieassistent of een raadslid van PRO!
Telefoonnummer