Leestijd: 2 minuten
Megchelen OIJ
Megchelen OIJ

Zowel kinderen als kleinkinderen wonen graag dicht bij hun ouder en grootouders. Waar traditionele omgangsvormen en voorspelbaarheid, orde, veiligheid en gezelligheid bieden. Plaatselijke kermissen en carnaval zijn daar hele mooie voorbeelden van. Als je door woongebrek weg moet weet je pas wat je mist. Plaats en thuis dus! Geef jongeren dus de ruimte en een plaats om te wonen. Daar waar wij ons thuis voelen!

Door onder andere het subsidie- en woningbouwbeleid van de afgelopen jaren is de ziel is uit de kleine kernen getrokken. Hoezo alles centraal? In algemene zijn is de subsidie aan verenigingen de laatste jaren afgenomen. Bovendien wordt het  aanvragen van subsidie bijna onmogelijk gemaakt  door de invoering van E-Herkenning, een nieuw bureaucratisch systeem! We zien het aantal vrijwilligers gestaag dalen. Hoe kunnen sport, zang, muziek en kunst in de kernen nog overeind blijven? 

Dat geldt ook voor onderwijs en vervoer van deur tot deur. Leefbaarheid in de dorpen in stand houden is de inzet van PRO!. Het moet echt anders willen wij het gevoel van thuis en plaats kunnen vasthouden. Leef, werk en bewonder jouw eigen dorp.  U bent de ruggengraat van onze gemeente!

Of het nu gaat om plaatsing van zonnepanelen, invulling van onze woonruimte en recreatie. Niet investeerders en projectontwikkelaars bepalen de invulling! Nee, U als dorpsgenoot geeft het groene landschap verder duurzaam vorm. Geen spoorlijnen en  agrarische industrieterreinen. Nee, wel meer vogels, insecten en weidebloemen. Bodemdiversiteit en landschapsbeheer moeten onze groene omgeving blijven ontwikkelen. Het natuurlijke verband tussen land, mens, dier en leefgemeenschap moet hersteld worden. Daar gaat PRO! voor: Sociaal, Groen en Welzijn.

Blijf van hier! Geef uw zelf een stem! Stem PRO! 

Picture of Jan Olthof

Jan Olthof

Auteur van dit artikel
Nr. 21 Lijst PRO!

Klik hier voor het verkiezingsprogramma!