Leestijd: 2 minuten

Mijn reactie op memo invulling van het jongerenwerk!

Een felicitatie is op zijn plaats, want wethouder Kuster lijkt in de verte een klein schemerig licht te hebben gezien.  In zijn memo betreffende het jongerenwerk in de gemeente Oude IJsselstreek gaat hij in op hoe het preventieve beleid voor onze jeugd in de toekomst eruit zal komen te zien. Het merendeel van de punten die PRO! heeft opgenomen in het ‘Masterplan Jeugd’ komen in deze notitie terug. Daar zijn wij natuurlijk “voorzichtig” blij mee. Maar waarom voorzichtig? 

In de memo staat dat in augustus 2020 de gemeente Oude IJsselstreek de opdracht om uitvoer te geven aan het jongerenwerk verstrekt heeft aan Buurtzorg Jong. Dit is om verschillende redenen niet van de grond gekomen. Sterker nog, volgens de jeugd bleek er helemaal geen jongerenwerker meer te zijn, terwijl er toch een uitbreiding van 1,5 naar 2,3 fte in formatie was afgesproken. Gelukkig blijkt nu na het schrijven van het Masterplan Jeugd dat de gemeente wil gaan investeren in onze toekomst, namelijk de jeugd.

Niet meer naar het verleden kijken, maar bouwen aan een gedegen stabiel jeugdbeleid. Dat doen we volgens PRO! door met jongeren te praten. Het begint bij sterk preventief jongerenwerk. Jongerenwerkers die met de voeten in de klei staan en die de jeugd in onze gemeente vertrouwt. Zij moeten elkaar kennen, vertrouwen opbouwen en samen naar een goed plan toewerken. En dit is wat wij nog missen in de genoemde memo. Daarom de volgende vragen:

• Zou het bijvoorbeeld niet juist verstandig zijn om het preventieve jongerenwerk onder te brengen bij een lokale stichting? Een stichting zonder directe banden met jeugdhulpverlening maar die wel direct samenwerkt als ketenpartner. 

• Een stichting met jongerenwerkers uit onze eigen gemeente die onze jeugd kent? Vooral voor jongeren en door jongeren. Samen een mooi product opzetten vanuit de wens van de doelgroep. 

• Vaste plekken waar jeugd elkaar weer fysiek kan en mag ontmoeten en een overkoepelende locatie waar vanuit de jongerenwerkers, ketenpartners, activiteitenbegeleiders en jeugd een mooie ontwikkeling kunnen doormaken, werken en ondernemen, talenten kunnen ontwikkelen en wellicht ook nog al dan niet met begeleiding kunnen wonen?

Ja, het is goed dat preventief jeugd/jongerenwerk weer op de politieke agenda staat. Ja, het is goed dat de gemeenteraad breed uitgesproken heeft dat onze jongeren belangrijk zijn door het ‘Masterplan Jeugd’ te omarmen. Maar nu is het zaak om door te pakken en lef te tonen. Laten wij met onze jongeren aan tafel gaan en bespreken wat voor hun belangrijk is. Laten we ons niet verschuilen achter het onbekende, maar laten wij samen met de jongeren een goede uitwerking geven aan het ‘Masterplan Jeugd’, zoals door PRO! opgesteld.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma!