Leestijd: 2 minuten

Armoede is van alledag. Helaas komt het ook voor in de gemeente Oude IJsselstreek.  Het is een best ingewikkelde materie. Bij armoede komen namelijk veel dingen samen. Het niet meer kunnen betalen van rekeningen, of niet meer de eindjes aan elkaar kunnen knopen maar ook zaken van alle dag kunnen oorzaak zijn van armoede. Neem de energiearmoede die momenteel zeer actueel is. 

Door armoede worden ook vaak de kinderen in het gezin getroffen. Er is geen ruimte meer voor deelname aan activiteiten waardoor de ontwikkeling van het kind in gedrang komt. 

Binnen PRO is veel kennis van deze materie voorhanden. Mensen die met de “voeten in de klei” staan en actief zijn in bijvoorbeeld het schuldhulp maatje project. Zij komen bij de mensen over de vloer en weten wat er in het gezin maar ook in de lokale omgeving speelt. Vaak zien we dat ook kinderen getroffen worden door de armoede binnen een gezin. Niet alleen het gezin moet dan worden geholpen maar er moet ook aandacht zijn voor het kind dat vaak achterop raakt in de maatshappij. Daar zijn voldoende onderzoeken heel helder over!.

PRO! gaat via moties voor Invoering en uitbreiden van kind-pakketten proberen te zorgen. Onder andere door uitbreiding van de “meedoen-regelingen” ter bestrijding van kinderarmoede. PRO! pleit voor een ruimhartige opname in de meedoen-regelingen voor getroffen kinderen. Ook pleit PRO! voor jongerenpakketten  en voor tegemoetkoming in schoolkosten van jongeren van 12 jaar t/m 18 jaar. Via moties proberen we andere partijen mee te krijgen in het verbeteren van de informatie en voorlichting van de financiële regelingen. Ook is een vereenvoudiging van de aanvraagformulieren een punt dat PRO! gaat aanpakken. 

PRO! heeft ook al veel op dit onderwerp bereikt.  Via een motie is er voor gezorgd dat middels een Masterplan Jongeren, de mogelijkheden worden nagegaan voor het realiseren van een ontmoetingscentrum. Voor jongeren moet in iedere grote kern een jongerenraad komen met de burgemeester als voorzitter. Zo kunnen we bij de bron de benodigde zaken sturen en realiseren.  

PRO! staat voor een socialere gemeente Oude IJsselstreek met ruimte voor een echte aanpak van armoede

Wat kunt u van PRO verwachten!
PRO! volgt deze materie op de voet en doet voorstellen om armoede op de politieke agenda te krijgen. Het zal proberen informatie en ideeën te halen bij betrokken gezinnen in onze gemeente. Er zal ruim aandacht zijn voor de gevolgen ervan. We zullen kritisch zijn op voorstellen maar ook samenwerking zoeken met andere partijen die onze ideeën steunen. Via initiatieven en moties zullen we de gemeenteraad verzoeken zaken te verbeteren. Kortom PRO! staat voor een socialere gemeente Oude IJsselstreek met ruimte voor een echte aanpak van armoede. Maar we kunnen dat niet alleen! Daar hebben wij uw hulp bij nodig!

Armoede, blijf er niet mee rondlopen maar zoek hulp!