Leestijd: 2 minuten

De zorg is een thema dat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet mag ontbreken. De populatie die in de komende jaren een zorgvraag oplevert zal verder stijgen naar tenminste 25% van het totale inwonersaantal. Het thema is dus één van de belangrijke zaken die PRO! aan het hart ligt. Ook de hiermee verband houdende regelingen zoals de WMO en thuiszorg problematiek hebben hier een link mee.

De gesprekken met burgers aan huis,  maar ook naar aanleiding van de PRO! on Tour events leverden een schat aan informatie op die we graag inzetten als speerpunt bij de komende verkiezingen. Er is nog veel te verbeteren ondanks dat zaken uiteraard ook goed gaan.

PRO! zet in op de vraagstukken die de burger raken, maar verliest ook zeker de innovaties die voorhanden zijn en komen niet uit het oog. Te denken valt aan onder andere de digitalisering van de zorg, maar ook aan de versterking van de samenwerking van de verschillende uitvoerende instanties en de huisartsen valt veel winst te behalen.

De volgende punten uit de diverse gesprekken met burgers kwamen o.a. naar voren. PRO! maakt deze tot speerpunt van deze verkiezingen. Gewoon helder en duidelijk!

  • Breng verschillende loketten ten aanzien van de zorg onder in 1 loket en maak 1 wethouder eindverantwoordelijk voor een toegankelijke zorg, WMO en thuiszorg. Stel een wethouder van zorg aan.
  • Zet in op meer maatwerk als het gaat om hulpmiddelen en woningaanpassingen. Geen oneindig lange discussies en inhuren van adviesbureau’s wat wel en niet van toepassing is. Geef zorg en voorzieningen op maat! Dat bespaart tijd en geld en frustraties.
  • Dicht de kloof in de zorg tussen thuis wonen en verpleeghuis. Laat burgers niet onnodig gebruik maken van te dure voorzieningen daar waar zorg beter en goedkoper kan
  • Verbeter de ondersteuning en beloning van mantelzorgers. Deze zijn voor de huidige maatschappij onmisbaar!
  • Schep mogelijkheden voor mantelzorgwoningen nabij het ouderlijk huis. Burgers die door middel van deze voorziening mantelzorg willen verstrekken komen in een wirwar van voorwaarden en bureaucratie terecht.
    Maak dit gemakkelijker en sneller uitvoerbaar.
In ons verkiezingsprogramma treft u onze visie over een betere, efficiëntere en toegankelijke zorg, tot stand gekomen en gevoed door de inwoners uit onze gemeente. Dat is Meedoen, Meedenken en Meebeslissen!
 

PRO! wil graag met u in contact komen als het gaat om zorg en de hierom omringende verstrekkingen en voorzieningen. Hebt u ideeën, aan of opmerkingen dan komen wij graat met u in contact. Vul het onderstaande formulier in en u hoort van ons! 

Picture of Marco Kraan

Marco Kraan

Auteur van dit bericht
Nr. 15 lijst PRO!

Schrijf hier uw vraag of topic voor Gerard Mientjes, secretaris van PRO!