Leestijd: 2 minuten

Beste lezers,

Met het raadsvoorstel om zonnevelden op landbouwgrond te plaatsen slaat de coalitie naar het idee van Pro! vol-le-dig de plank mis… Pro! is voorstander van zoveel mogelijk opwekken van duurzame energie. Dat mag echter niet ten koste van een ander belangrijke functie van landbouwgrond gaan: voedselproductie!

Het ‘nut’ van de zonnevelden daar gelaten, kan Pro! zich überhaupt niet voorstellen dat ons unieke landschap verruild wordt voor een uitzicht op glasplaten zo groot als meerdere voetbalvelden. De maatschappelijke onrust die ontstond over dit onderwerp heugt ons nog steeds en bevestigt temeer dat dit een plan zonder draagvlak is. Laten we vooral blijven samenwerken met het Burgerinitiatief – dat met inzet van onder meer Pro! is ontstaan – én wel draagvlak heeft in onze samenleving.

Tot slot: energietransitie begint met minder energie verbruiken. Isolatie speelt hier een belangrijke rol. We moeten goed voor ogen houden dat er veel alternatieven bestaan: bijvoorbeeld waterstof in energietransitie. Ook is het mogelijk om nieuwe bedrijven te stimuleren om meer energieneutraal te zijn… Alternatieven genoeg!

Het zal geen verrassing zijn dat wij niet instemmen met het voorliggende raadsvoorstel, omdat dit nog steeds mogelijkheden biedt rondom het ontwikkelen van zonnevelden op landbouwgrond en dienen om deze reden, samen met de Dorp en Platteland Beweging een motie in.

Met vriendelijke groet,

Mw. G. Siner

Picture of Gülden Siner - Sir

Gülden Siner - Sir

Lijsttrekker PRO!
Fractievoorzitter