Leestijd: < 1 minuut

PRO! ziet te veel risico’s bij het project flexwoningen en stemt daarom tegen het raadsvoorstel over de kadernotitie.

PRO! is niet tegen de bouw van tijdelijke woningen. Dat hebben wij vorig jaar ook al duidelijk gemaakt in de gemeenteraad. Maar er kleven simpelweg teveel risico’s aan dit plan: vertragingsrisico’s en financiële risico’s. Daarom hebben wij tijdens de raadsvergadering van 15 december 2022 tegen het project flexwoningen gestemd, ondanks dat de Uuthuuskes uit de koker van PRO! zelf komen.

PRO! is nog steeds van mening dat ondanks de tijdelijkheid van 15 jaar van de flexwoningen, een bestemmingsplanprocedure gevolgd moet worden. Dit is een wettelijk recht en alleen op deze manier kunnen de inwoners een zienswijze indienen en écht serieus betrokken worden. Dit recht moet je als gemeente niet willen ontnemen van onze inwoners. PRO! wil dit in ieder geval niet. Snelheid mag niet prevaleren boven zorgvuldigheid, want dan neem je de inwoners niet serieus.

Contact formulier fractie PRO
Middels dit formulier kunt u contact opnemen met de fractie PRO! een fractieassistent of een raadslid van PRO!
Telefoonnummer