Leestijd: < 1 minuut

Vanaf nu kunt U maandelijks een nieuwe rubriek verwachten:
Van de voorzitter. Hierin zal de voorzitter van PRO! ons zijn visie geven op een actueel thema. 

Jan VestersVan de voorzitter

De Uuthuuskes

In het najaar van 2021 hebben we in een Fysieke Leefomgeving Commissievergadering een uitgebreid verhaal gehouden over onze visie op de woningbouw. Vooral de situatie van de starters baarde ons (en baart PRO! nog steeds) zorgen. We gaven de wethouder destijds mee om eens rond te kijken in Nederland over daar al opgestarte projecten. Waar we uitgebreid bij stil stonden was het idee van betaalbare Uuthuuskes. De toenmalige wethouder reageerde positief en gaf aan deze mogelijkheden te gaan onderzoeken. Een week later kwam Lokaal Belang met een plan voor 100 Uuthuuskes. De eersten zouden al in 2022 gerealiseerd worden. 

Deze week kregen we een bericht dat in 2024 begonnen gaat worden met de bouw van in totaal 49 prefab flexwoningen door GeWOONhout en Koopmans in Wehl.  De gemeente heeft 6 locaties uitgezocht waar deze uuthuuskes geplaatst gaan worden op gemeentegrond voor een periode van 15 jaar waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor het aanleggen van de infrastructuur.

We zijn blij dat na 2 ½ jaar onze suggesties hebben geleid tot dit resultaat. Wel zullen we nog een aantal vragen hierover gaan stellen o.a. over de selectieprocedure, de totale kosten en over de bezwaarschriften van de buurt bij de betreffende locaties. PRO! blijft de ontwikkelingen volgen.